برگزاری جشنواره بین المللی دف نوازی با مشارکت بانک مسکن

سنندج پایتخت دف جهان معرفی شد.

جشــنواره بین المللی دف نوای رحمت به عنوان بزرگترین رویداد دف نوازی جهان با مشارکت بانک مســکن مدیریت کردستان در سنندج برگزار و در آیین اختتامیه این جشنواره، سنندج به عنوان پایتخت دف جهان معرفی شد.
پایگاه خبری بانک مسکن

به گزارش خبرنگار استانی پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا، آیین اختتامیه نهمین جشنواره بینالمللی دفنوازی باحضورنماینده ولیفقیه دراستان، مدیرشعب بانک مسکن استان ومسوولان دستگاههای اجرایی استان، با تقدیر از برترینهای دفنوازی و معرفی سنندج به عنوان پایتخت دف جهان برگزار شد.

امین مرادی، دبیر نهمین جشنواره بینالمللی دفنوازی در سخنانی با اشاره به بینالمللی بودن این دوره جشــنواره، اظهار داشت: این جشنواره با استقبال پرشور مردمی در دو بخش تکنوازی آقایان و خانمها در دو رده سنی نوجوان و بزرگسال و بخش گروههای دفنوازی و مولودیخوانی برگزار شد.

مرادی هدف از برگزاری این جشــنواره را اعتالی فرهنگ و هنر ایران اسلامی عنوان کرد و از حمایت و مشارکت دستگاههای اجرایی استان خصوصاً مدیریت شعب بانک مسکن در اجرای نهمین جشنواره دف نوازی رحمت تشکر و قدردانی کرد.

لازم به ذکر است در آیین اختتامیه این جشنواره از نفرات برتر در دو بخش تکنوازی و گروههای مولودیخوانی با حضور جلالالدین ســلیمی مدیر شعب استان کردستان با اهدای لوح و تندیس قدردانی شد.

یادآور میشود دف در دوران پیش از اسلام در موسیقی ایرانی وُ کردی حضور داشته بهطوریکه رد پای ریتمهای آن هنوز در موسیقی کردی وجود دارد، اما با ورود اسلام این ساز در خانقاهها و تکایای کردستان برای بیش از۳۱ قرن همدم دراویش کردستان و با ذکر و سماء آنها آمیخته شد بهطوریکه ذکرها در هر مقامی با ریتم خاص خود در دف همراه هستند و به عبارتی هر ذکری مقام خود را دارد که مقامهای دف نام دارند. مقامهای دف در طرایق کسنزانی و قادری و دیگر طرایق از ۷ تا 10 مقام اصلی هستند.

دف یکی از سازهای عرفانی است که از گذشتههای دور این ساز در تکایا و خانقاههای کردستان و مراسمهای آیینی و ملی نواخته شده و خواستگاه اصلی این هنر و این ساز در اصل کردستان بوده و کسب رتبههای برترجشنوارههای دفنوازی مانند جشنواره مولودی خوانی رضوی نشان از توانمندی هنرمندان کردستانی و اعتبار و سابقه این ساز و این هنر در کردستان است.

اجرای برنامههای دفنوازی و مدیحهســرایی در وصف خداوند و پیامبر مکرم اسلام و اولیای مقرب و اهل بیت پیامبر در بیشــتر مناطق کردســتان و بهویژه خانقاههای کردستان از قدمت و جایگاه والایی برخوردار است و این مهم به توسعه و ترویج این هنر معنوی و ساز دف در میان مردم و هنرمندان آن نقش مثبتی داشته و به دیگر نقاط کشور نیز صادر شده است.

مهمترین مســئله در خصوص دف و دفنوازی این اســت که امروز با گذشت قرنها از آغازین روزهایی که بر دســتان هنرمندان و نوازندگان قرار گرفت هنوز در بین کرد و کردستانیها جایگاه عرفانی و شــوکتی بیبدیل دارد که ساز جهانیشدنش به نام کردستان و معرفی سنندج بهعنوان پایتخت به صدا درآمده است.

دف در کردستان جایگاه والایی دارد و نزد مردم و هنرمندان با تقدس و احترام یادشده و از آن بهره گرفته میشود و مکان و مبدأ صدور اصلی دف مناطق کردنشین بهویژه کردستان بوده اســت و حتی در حدود 200 سال پیش هنرمندان کردســتانی ساختار دف را تغییر و شــکل و ظاهر آن را مناسب و مطلوب کرده و به شــیوه امروزی تبدیل کردند که همصدا و هم ظاهر آن بهتر شده است.

صدای شیرین و زیبا و ماندگار ساز دف در خانقاه و تکیههای کردستان از اعتبار و ارزش والایی برخــوردار بوده و رفیق و همراه دراویش، ذاکرین و اهــل طریقت بوده و همراه با نیایش و ذکر و ســروههای آنان همنشــینی و همراهی کهنی دارد که در معرفی این ساز عرفانی نباید از تلاش و هنرنمایی معنوی افرادی چون مرحوم خلیفه میرزا غوثی گذشت و آن را نادیده گرفت.ارسال نظر

تعداد کاراکتر 0 از 4000