هیبنا گزارش عملکرد تسهیلاتی یک ساله بانک مسکن را منتشر می‌کند

پرداخت ۱۰۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات مسکن در کمتر از یک سال

بانک مسکن از ابتدای شهریور سال گذشته تا پایان تیرماه ۹۸ حدود ۱۰۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات ساخت و خرید مسکن به متقاضیان واجد شرایط پرداخت کرده است.
پایگاه خبری بانک مسکن

رییس اداره کل سازمان‌ و روش‌ های بانک مسکن در گفت و گو با خبرنگار پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا با اعلام این خبر گفت: در کمتر از یک سال گذشته حدود 100 هزار میلیارد ریال تسهیلات مسکن از محل صندوق پس‌انداز مسکن، حساب جوانان، صندوق ساخت، صندوق پس‌انداز مسکن یکم و اوارق گواهی حق تقدم از سوی بانک مسکن به متقاضیان واجد شرایط پرداخت شده است.

محمود یوسفی، خاطرنشان کرد: این تسهیلات در دو حوزه ساخت و خرید مسکن قابل طبقه‌بندی است.

یوسفی با اشاره به جزییات مربوط به مبلغ و رقم تسهیلات پرداخت شده در حوزه‌های ذکر شده خاطرنشان کرد: از مجموع حدود 100 هزار میلیارد ریال تسهیلات پرداخت شده در حوزه‌های یاد شده مجموعا بیش از 80هزار میلیارد ریال از این تسهیلات مربوط به تسهیلات خرید مسکن، بیش از 9 هزار و 390 میلیارد ریال مربوط به تسهیلات فروش اقساطی ناشی از سهم الشرکه و 4هزار و 800 میلیارد ریال مربوط به تسهیلات مشارکت مدنی بوده است که این ارقام مجموعا بر روی هم پرداخت تسهیلاتی حدود 100 هزار میلیارد ریال در زمینه‌های یاد شده را شامل می‌شود.

به گفته وی در بازه زمانی اعلام شده-اول شهریور ماه 97 تا پایان تیرماه 98-مجموعا 165 هزار و 130 فقره انواع تسهیلات گفته شده به متقاضیان مسکن پرداخت شده است که سهم تسهیلات خرید مسکن از این میزان معادل 137 هزار و 500 فقره، سهم تسهیلات فروش اقساطی ناشی از سهم الشرکه 23 هزار و 158 فقره و سهم تسهیلات ناشی از مشارکت مدنی 4 هزار و 472 فقره بوده است.

یوسفی اعلام کرد: در بازه زمانی اعلام شده در فاصله اول شهریور ماه 97 تا پایان تیرماه 98 همچنین بیش از 48 هزار فقره تسهیلات خرید مسکن از محل صندوق پس انداز مسکن یکم و با ارزش ریالی نزدیک به 40 هزار میلیارد ریال به سپرده‌گذاران واجد شرایط در این صندوق پرداخت شده است؛ همچنین از محل این صندوق تعداد 2 هزار و176 فقره تسهیلات فروش اقساطی ناشی از سهم الشرکه به ارزش نزدیک به یک هزار و 260 میلیارد ریال و یک هزار و 872 فقره تسهیلات مشارکت مدنی به ارزش حدود یک هزار و 410 میلیارد ریال پرداخت شده است.

در مجموع در بازه زمانی اعلام شده تعداد 52 هزار و 91 فقره انواع تسهیلات از محل صندوق پس‌انداز مسکن یکم به ارزشی در حدود 40 هزار میلیارد ریال پرداخت شده است.

صندوق پس انداز مسکن یکم مختص متقاضیان خانه اولی ساخت و خرید مسکن و یا متقاضیان ساخت یا خرید مسکن در بافت‌های فرسوده بدون لحاظ شرط خانه اولی بودن است.

یوسفی خاطرنشان کرد: در بازه زمانی اعلام شده همچنین 102 هزار و 436 فقره تسهیلات خرید و ساخت مسکن از محل اوراق حق تقدم با ارزش ریالی بیش از 52 هزار و 180 میلیارد ریال پرداخت شده است.

وی افزود: از این تعداد 79 هزار و 633 فقره تسهیلات به ارزش بیش از 40 هزار میلیارد ریال مربوط به تسهیلات خرید مسکن از محل اوراق حق تقدم،20 هزار و 339 فقره تسهیلات به ارزش ریالی بیش از 7 هزار و 950 میلیارد ریال مربوط به تسهیلات فروش اقساطی ناشی از سهم الشرکه سهم الشرکه و 2 هزار و 464 فقره تسهیلات به ارزش بیش از 3هزار و 340 میلیارد ریال مربوط به تسهیلات مشارکت مدنی از محل اوراق بوده است.

یوسفی همچنین اعلام کرد: از ابتدای شهریور سال گذشته تا پایان تیرماه 98 همچنین در مجموع 7 هزار و 287 فقره تسهیلات مسکن از محل حساب جوانان به متقاضیان واجد شرایط پرداخت شده است؛ رقم کل تسهیلات پرداخت شده از محل این صندوق به تسهیلات گیرنده‌ها بیش از 2هزار و 610 میلیارد ریال بوده است؛از مجموع تسهیلات پرداختی از محل صندوق پس‌انداز مسکن جوانان، تعداد 6 هزار و 815 فقره تسهیلات برای خرید مسکن به ارزش کل حدود 2هزار و 460 میلیارد ریال مربوط به تسهیلات خرید مسکن از این محل،371 فقره تسهیلات به ارزش بیش از 120 میلیارد ریال مربوط به تسهیلات فروش اقساطی ناشی از سهم الشرکه و بیش از 35 میلیارد ریال در قالب پرداخت 101 فقره تسهیلات مشارکت مدنی بوده است.ارسال نظر

تعداد کاراکتر 0 از 4000