پیش بینی مرکز پژوهش های مجلس از بودجه ۱۳۹۸

مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی با عنوان «چالش ها و راهکارهای رونق تولید در سال 1398» پیش بینی کرد در صورت افزایش 5 هزار میلیارد تومانی سرمایه بانک مسکن، نسبت کفایت سرمایه این بانک به میزان قابل ملاحظه ای افزایش می یابد.
پایگاه خبری بانک مسکن

به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا، مرکز پژوهش های مجلس در یک گزارش به بررسی افزایش توان تسهیلات بانک ها پرداخت. بر اساس این گزارش توان تسهیلات بانک ها به عواملی نظیر نرخ سود ذخایر یا پایه پولی و نسبت کفایت سرمایه و برخی شاخص های احتیاطی آن ها وابسته است. این گزارش تاکید می کند که با افزایش سرمایه بانک های دولتی و تسریع فروش مازاد بانک ها توان تسهیلاتی بانک ها بیشتر خواهد شد.

بر اساس این گزارش، قانون بودجه سال 1398 شرایط افزایش سرمایه بانک مسکن به میزان 5 هزار میلیارد تومان را فراهم کرده است. در صورت این افزایش سرمایه و پس از تنفیذ نسبت کفایت سرمایه بانک مسکن به میزان قابل ملاحظه ای افزایش می یابد. به همین دلیل خواهد توانست تسهیلات بیشتری اعطا کند و در واقع دارایی های موزون به ریسک خود را افزایش دهد. بنابراین اختصاص این مبلغ به بانک مسکن، دست این بانک ها را در اعطای تسهیلات مسکن بازتر کرده و از آنجایی که ضریب ریسک تسهیلات مسکن 50 درصد است، افزایش سرمایه بانک مسکن توانایی اهرم شدن بیشتری در مقایسه با سایر بانک ها دارد. بر اساس این گزارش، برای افزایش توان اعطای تسهیلات بانک ها، این پیشنهاد برای سایر بانک های دولتی نیز قابل تعمیم است.

این گزارش مرکز پژوهش های مجلس بر نکته دیگری نیز تاکید می کند که در کنار رعایت نسبت کفایت سرمایه، عدم کفایت ذخایر (مانده حساب بانک نزد بانک مرکزی) دیگر مانع مهم در تسهیلات دهی بانک هاست. تصمیم به اعطای تسهیلات و ایجاد سپرده به دنبال آن، متضمن یک ریسک نقدینگی است، زیرا فرد متقاضی تسهیلات با احتمال بالایی این سپرده را یا برای پس انداز یا به منظور خرید کالاها و خدمات مورد نیاز خود به دیگر بانک ها منتقل خواهد کرد که در هر دو صورت بانک تسهیلات دهنده نیازمند ذخایری برای تسویه بانک مقصد خواهد بود. حال اگر هزینه تامین ذخایر از بازار بین بانکی بالا باشد، یا بانک ذخایر احتیاطی کافی در اختیار نداشته باشد، هزینه اعطای تسهیلات بالا رفته و تسهیلات کمتری اعطا می شود. بنابراین اتخاذ سیاست همراهی پولی از سوی بانک مرکزی در کنار اقدام افزایش سرمایه بانک ها خواهد توانست این اقدام را برای ارتقای توان اعطای تسهیلات بانک ها افزایش دهد. بنابراین این گزارش مرکز پژوهش های مجلس نیز، بر ضرورت اجرای افزایش سرمایه بانک مسکن در سال جاری برای افزایش توان تسهیلاتی کشور در جهت رونق تولید تاکید کرده است.ارسال نظر

تعداد کاراکتر 0 از 4000