تعریف پروژه‌های مسکونی با تمرکز بر اقشار میان درآمدی جامعه

صالحی، با اشاره به هدفگذاری ساخت 4 هزار واحد مسکونی در سال مالی جاری، بر ساخت پروژه‌های مسکونی با تمرکز بر اقشار میان درآمدی جامعه تاکید کرد.
پایگاه خبری بانک مسکن

مسلم صالحی،معاون برنامه ریزی گروه سرمایه گذاری مسکن در گفتگو با پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا، با بیان اینکه در شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن در سال مالی جدید دو پروژه جدید مسکونی مقدم و زهتابی با 500 واحد در بافت فرسوده تهران تعریف شده است، گفت: همچنین طی تفاهمات و همکاری‌های گروه سرمایه گذاری مسکن و شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید، پروژه‌هایی در شهرهای جدید کشور نیز تعریف شده است.
وی با اشاره به تعریف پروژه 600 واحدی آفتاب در شهر جدید صدرای شیراز گفت: در هشتگرد نیز تعریف پروژه 800 واحدی، در شهر جدید پردیس، در شهر جدید مهاجران اراک پروژه ای در 100 هکتار زمین و در شهر جدید بهارستان دو پروژه در دستور کار قرار گرفت که غالب این پروژه‌ها در قالب برنامه اقدام ملی تولید و عرضه مسکن و برای اقشار میان درآمدی جامعه ساخته می‌شوند.
معاون برنامه ریزی گروه سرمایه گذاری مسکن با بیان اینکه در مجموع حدود 4 هزار واحد مسکونی طی مذاکره و همکاری گروه سرمایه گذاری مسکن و شرکت عمران شهرهای جدید ساخته می‌شود، گفت: علاوه بر این با سازمان ملی زمین و مسکن برای ساخت مسکن در تعامل هستیم.
صالحی ادامه داد: همچنین شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن در نظر دارد از ظرفیت اراضی شرکت‌های وابسته به گروه برای ساخت مسکن استفاده کند.
معاون برنامه ریزی گروه سرمایه گذاری مسکن با بیان اینکه در سال مالی گذشته تقریبا 4 هزار واحد مسکونی و تجاری معادل 500 هزار مترمربع تعریف شده است، گفت: امسال نیز تعریف همین میزان پروژه هدف گذاری شده است.
وی با تاکید بر اینکه همچنان مذاکره و همکاری‌ گروه سرمایه گذاری مسکن با شرکت عمران شهرهای جدید برای ساخت مسکن ویژه اقشار میان درآمدی جامعه ادامه دارد، گفت: علاوه بر این، گروه سرمایه گذاری مسکن برای اجرای پروژه‌های کوچک و میان‌درآمدی با اشخاص حقیقی نیز وارد مذاکره شده است.
صالحی تاکید کرد: در اجرای پروژه های جدید با مشارکت شرکت عمران شهرهای جدید و سازمان ملی زمین مسکن تمرکز ساخت، بر اجرای پروژه های کوچک و میان درآمدی است چراکه جامعه هدف در حال حاضر تامین مسکن برای این گروه از اقشار است، بنابراین گروه سرمایه گذاری مسکن نیز بنا به رسالت خود و در راستای سیاست های بانک مسکن در این جهت گام برداشته است.ارسال نظر

تعداد کاراکتر 0 از 4000