یک توصیه به دریافت کنندگان تسهیلات مسکن

مدیران و مسوولان بانک مسکن یک توصیه به خریداران واحدهای مسکونی با استفاده از تسهیلات دریافت شده از سوی این بانک مطرح می کنند.
پایگاه خبری بانک مسکن

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا،در قالب این توصیه لازم است افرادی که نسبت به خرید واحدهای مسکونی با استفاده از تسهیلات خرید مسکن دریافت شده از سوی بانک مسکن اقدام می کنند حتما ملاحظاتی را در خصوص فردی که مسوولیت ضمانت دریافت وام از سوی آن ها را پذیرفته است اعمال کنند.

مدیران و مسوولان بانک مسکن در این باره میگویند: تسهیلات گیرندگان بانک مسکن چه در زمان دریافت تسهیلات برای خرید آپارتمان، چه در حین پرداخت اقساط و چه پس از تصمیم برای فروش واحد مسکونی خود و یا خرید واحد دیگری با استفاده از امکان ارتقای تسهیلات بانکی خود نباید به گونه ای عمل کنند که فردی که مسوولیت ضمانت آن ها از بابت حسن انجام تعهدات بانکی در ازای دریافت تسهیلات را پذیرفته و متعهد شده است، متضرر شود.

آن ها همچنین در این باره به افرادی که قصد قبول ضمانت متقاضیان دریافت تسهیلات را دارند و یا ضمانت این دسته از متقاضیان تسهیلات بانکی را پذیرفته اند نیز هشدار می دهند.

بر این اساس، مدیران و مسوولان بانک مسکن به متقاضیان دریافت کننده تسهیلات خرید مسکن توصیه می کنند علاوه بر آنکه لازم است هر کدام از تسهیلات گیرندگان بانک مسکن نسبت به پرداخت به موقع اقساط خود اقدام کنند به آن ها هشدار می دهند که عدم پرداخت به موقع اقساط تسهیلات منجر به کسر از حساب فرد ضامن و دریافت مبلغ قسط از وی می شود و بنابراین فرد ضامن متحمل ضرر و زیان از بابت تعهدی خواهد شد که در قبال حسن عمل به تعهدات فرد دیگری-فرد تسهیلات گیرنده-بر عهده گرفته است.

این در حالی است که مدیران بانک مسکن در حوزه تسهیلات واحدهای مسکونی همچنین توصیه می کنند در صورتی که متقاضیان با استفاده از تسهیلات بانکی اقدام به خرید یا ساخت مسکن کرده اند و در مرحله پرداخت اقساط ماهانه هستند لازم است درصورت اقدام به فروش واحد مسکونی نسبت به تعیین تکلیف تسهیلات دریافت شده و شرایط ضامن خود اقدام کنند.

بر این اساس،در صورتی که فرد قصد تسویه حساب تسهیلات دریافت شده با بانک در زمان فروش واحد را ندارد حتما لازم است ضامن خود را در جریان قرار دهد.

چرا که در این صورت مبلغ باقی مانده از تسهیلات مسکن یا به فرد خریدار منتقل می شود و یا فرد تسهیلات گیرنده می تواند نسبت به انتقال مبلغ تسهیلات خود به واحد خریداری شده جدید و همچنین ارتقای مبلغ آن تا سقف ممکن برای دریافت وام اقدام کند؛در چنین شرایطی حتما باید ضامن در جریان قرار بگیرد و با نظر وی ضمانت وی از تسهیلات دریافت شده منتفی و یا با نظر موافق وی مجددا بر روی تسهیلات احیا شود.

به گزارش هیبنا،انتقال تسهیلات به فرد دیگر نیازمند تغییر ضامن و در جریان قرار دادن ضامن قبلی است؛و در این زمینه هم دریافت کننده تسهیلات و هم ضامن وی باید احتیاط های لازم را به عمل آورند.به عبارت دیگر فرد تسهیلات گیرنده مکلف است در زمان انتقال تسهیلات به فرد دیگر به ضامن خود اطلاع دهد تا نسبت به سلب ضمانت وی از تسهیلات و سپس معرفی ضامن جدید از سوی خریدار به بانک اقدام لازم صورت بگیرد.

افرادی هم که ضمانت خریداران مسکن را بر عهده می گیرند باید احتیاط های لازم را در این زمینه اعمال کنند و در صورت اطلاع از قصد تسهیلات گیرنده برای فروش واحد و انتقال تسهیلات به نام فرد دیگر نسبت به ابطال ضمانت خود اقدام کنند.

این در حالی است که انتقال و ارتقای تسهیلات دریافت شده از سوی تسهیلات گیرنده برای واحد مسکونی دیگر با نام ضامن قبلی نیازمند در جریان قرار دادن ضامن و جلب موافقت وی است.ارسال نظر

تعداد کاراکتر 0 از 4000