هیبنا گزارش می دهد

هشت مزیت مهم طرح اقدام ملی مسکن

دسته بندی : اخبار مسکن
۱۳۹۸/۰۶/۳۰
کارشناسان و فعالان مسکن دست کم هشت مزیت مهم برای اجرای طرح اقدام ملی تامین مسکن عنوان می کنند.
پایگاه خبری بانک مسکن

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا طرح اقدام ملی برای ساخت و عرضه 400 هزار واحد مسکونی در کشور در حالی هم اکنون با آغاز عملیات ساخت حدود 170 هزار واحد مسکونی در کشور از مجموع 400 هزار واحد مسکونی برنامه ریزی شده، آغاز شده است که فعالان و کارشناسان مسکن معتقدند اجرای این طرح حداقل هشت مزیت مهم برای شهرها و بازار مسکن آن ها به دنبال خواهد داشت.

بر این اساس و به عنوان اولین مزیت، با «ایجاد زمینه دسترسی متقاضیان مصرفی مسکن به واحدهای مسکونی» ساخته شده در قالب طرح اقدام ملی از طریق ساخت این واحدها و عرضه آن ها به بازار مسکن، علاوه بر کمک به خانه دار شدن بخشی از متقاضیان مسکن، زمینه تعدیل سطح قیمت ها در بازار و جلوگیری از شوک های قیمتی به واسطه کمبود عرضه مسکن در مقابل تقاضای موجود فراهم خواهد شد؛کارشناسان معتقدند افزایش عرضه مسکن و کاهش فاصله بین میزان عرضه واحدهای مسکونی متناسب با الگوی غالب تقاضای مصرفی واحدهای مسکونی یکی از مهمترین راهکارها در جلوگیری از بروز التهاب قیمتی در بازار مسکن است.

«گسترش شهرهای جدید» به عنوان شهرهایی که در حال حاضر به رغم ساخت انبوه واحدهای مسکن مهر و وجود سایر واحدهای مسکونی کماکان با مشکل خدمات و ضرورت های زیرساختی و روبنایی مواجه اند دومین مزیت اجرای طرح اقدام ملی ساخت مسکن محسوب می شود؛ به رغم ساخت انبوه واحدهای مسکن مهر همچنان بسیاری از شهرهای جدید با مشکلات زیربنایی و روبنایی مواجه اند؛ ساخت 200 هزار واحد مسکونی از مجموع 400 هزار واحد مسکونی در شهرهای جدید زمینه مناسبی برای توجه دوباره به این شهرها و کمک به افزایش سطح ارایه خدمات شهری به آن ها خواهد بود؛ به ویژه آنکه در سیاست های جدید ابتدا تامین زیربناها و روبناها و سپس ساخت مسکن در شهرهای جید مورد توجه و تاکید قرار گرفته است و این رویکرد می تواند علاوه بر کمک به توسعه شهرهای جدید و تامین بخشی از نیاز متقاضیان مصرفی به مسکن در این شهرها، زمینه مناسبی برای ارتقای هویت شهری و ایجاد تعلق برای ساکنان شهرهای جدید باشد.

نوسازی بافت های فرسوده و ساخت و ساز در هسته میانی و درونی شهرها از دیگر مزیت های اجرای طرح اقدام ملی ساخت مسکن است که کارشناسان و فعالان بازار مسکن آن را مطرح می کنند؛100 هزار واحد مسکونی از مجموع 400 هزار واحد طرح اقدام ملی در بافت های فرسوده شهری احداث خواهد شد و توجه و تمرکز به این بافت ها در قالب اجرای طرح اقدام ملی منجر به تسریع نوسازی در بافت های فرسوده و ناکارآمد شهری می شود؛ در این زمینه نیز نوسازی محله محور مورد تاکید قرار گرفته است و قرار شده است تا پایان برنامه ششم توسعه 270 محله فرسوده کشور به صورت کلی بازسازی و نوسازی شود.

«توسعه شهرهای کوچک و کمک به مهاجرت معکوس» از دیگر مزیت های اجرای طرح اقدام ملی ساخت مسکن است؛ از آنجا که ساخت 100 هزار واحد از مجموع 400 هزار واحد مسکونی طرح اقدام ملی در شهرهای با جمعیت کمتر از 100 هزار نفر برنامه ریزی شده است، افزایش عرضه مسکن در این شهرها می تواند جاذبه های سکونتی در آن ها را افزایش دهد و به هدف مهاجرت معکوس به منظور کاستن از بار جمعیتی کلانشهرها و شهرهای بزرگ کمک کند.

«ایجاد بازار کار ساختمانی جدید برای سازنده ها» از دیگر مزیت های اجرای این طرح است؛ در شرایط فعلی که به دلیل رکود ساختمانی و افزایش قابل توجه هزینه ساخت مسکن بسیاری از سازنده ها به اجبار از بازار کار ساختمانی عقب نشینی کرده اند با توجه به مشوق های تعیین شده در طرح اقدام ملی همچون واگذاری زمین رایگان، تخفیف ها و مشوق های تعریف شده برای دریافت جواز ساختمانی و ... به بازار کار جدیدی دسترسی خواهند داشت.

«هدفمندسازی مسیر تسهیلات بانکی به معنای هدایت تسهیلات ساخت مسکن به سمت ساخت واحدهای مسکونی متناسب با الگوی غالب تقاضا» و همچنین «اتصال صندوق های پس انداز مسکن به واحدهای ساخته شده» از دیگر مزیت های مهمی است که کارشناسان آن را حاصل اجرای طرح اقدام ملی تامین مسکن برمی شمرند.

«الگو سازی برای سازنده ها به منظور افزایش عرضه واحدهای مسکونی متناسب با تقاضای غالب» از دیگر مزیت های اجرای این طرح است؛طرح اقدام ملی علاوه بر آنکه منجر به افزایش 400 هزار واحد مسکونی به واحدهای مسکونی کشور می شود الگوی مناسبی برای ساخت مسکن مورد نیاز در جامعه برای سازنده ها خواهد بود.

از سوی دیگر این طرح منجر به ایجاد «هم افزایی بین دستگاه های مرتبط با امر مسکن» برای عرضه واحدهای مسکونی مورد نیاز خواهد شد و از طریق جمع آوری و یکپارچه سازی توانایی های آن ها در نهایت منجر به یک اقدام ملی و مشترک به صورت موثر در حوزه تامین مسکن می شود.ارسال نظر

تعداد کاراکتر 0 از 4000