هیبنا گزارش می دهد

۷ سیاست بانک مسکن برای رونق ملکی

بانک مسکن در سال ۹۷ با اجرای ۷ سیاست در حوزه اعتباری و مالی توانست بخش عرضه ساختمان­های مسکونی و همچنین خرید و فروش واحدهای مسکونی در شهرهای مختلف کشور را رونق دهد.
پایگاه خبری بانک مسکن

به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا، این سیاست ها اخیرا در مجمع عمومی عادی و فوق العاده سالانه بانک مسکن که با ریاست فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی، ابوالقاسم رحیمی انارکی، مدیرعامل و رییس هیأت مدیره بانک مسکن و سایر اعضای مجمع بانک برگزار شد، مورد شناسایی و تحلیل قرار گرفت.

این سیاست ها که در هفت گروه عمده قابل طبقه بندی است به منظور توانمندسازی و بهبود شرایط دسترسی به تسهیلات بانکی برای متقاضیان خرید واحدهای مسکونی (فاقدین مسکن) در نظر گرفته شده است.

«کاهش نرخ سود تسهیلات صندوق پس انداز مسکن یکم» اولین سیاست اعمال شده در این زمینه است؛ بر این اساس طی سال گذشته با اجرای سیاست کاهش نرخ سود تسهیلات عقود مشارکتی و مبادله ای اعطایی از محل صندوق پس انداز مسکن یکم برای استفاده سپرده گذاران خانه اولی در بافت فرسوده و ناکارآمد شهری از 8 درصد به 6 درصد و برای سایر مناطق شهری از 9.5 درصد به 8 درصد، هزینه دسترسی به تسهیلات مسکن یکم برای دو گروه تقاضا کاهش یافت. گروه اول همان خانه ­اولی­ه ا هستند و گروه دوم نیز متقاضیان خرید و سکونت در بافت ­های فرسوده شهرها که با اجرای این سیاست، این دو گروه توانستند بعد از دوره مشخص سپرده­ گذاری با دریافت تسهیلات، خانه ­دار شوند.

«تقسیط پلکانی سالانه با ضریب افزایش 9 درصد در صندوق پس انداز مسکن یکم»،از دیگر اقدامات صورت گرفته در این حوزه است. با این روش این امکان برای تسهیلات گیرنده های صندوق پس انداز مسکن یکم فراهم شد که اقساط خود را به روش پلکانی پرداخت کنند؛ به این معنا که در سال های اول بازپرداخت تسهیلات رقم کمتری قسط ماهانه نسبت به روش عادی پرداخت کنند اما در سال های بعد که سطح درآمد متقاضیان افزایش می یابد رقم اقساط افزایش پیدا می­ کند تا از این طریق هزینه کمتری به لحاظ اقتصادی بر خانوارهای تسهیلات گیرنده اعمال شود.

از دیگر اقدامات صورت گرفته از سوی بانک مسکن برای رونق بخشی به بخش مسکن و ساختمان می توان از «افزایش حداکثر مدت تقسیط تسهیلات از محل اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن از 12 سال به 15 سال در بافت ناکارآمد شهری» یاد کرد؛ بر این اساس، دوره بازپرداخت تسهیلات خرید مسکن در روش تقسیط ساده در تسهیلات اعطایی از محل اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن در بافت های فرسوده و ناکارآمد شهری حداکثر تا 15 سال تعیین شد.

«اعطای مجدد تسهیلات مسکن زوجین» از دیگر اقدامات انجام شده در این زمینه است؛ در راستای افزایش قدرت خرید خانوار و تحرک بخشی به حوزه مسکن، محدودیت اعطای صرفا یک فقره تسهیلات زوجین از محل اوراق گواهی حق تقدم به هر زوج لغو شد. به این معنا که زوجینی که برای یکبار اقدام به دریافت تسهیلات زوجین کرده اند برای ارتقای واحد مسکونی خود می توانند به صورت مجدد درخواست دریافت تسهیلات خرید مسکن کنند.

«اعطای تسهیلات خرید مسکن بدون سپرده توام با ارایه گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن» به عنوان پنجمین اقدام صورت گرفته برای تحرک بخشی به بازار مسکن قابل اشاره است؛ در این راستا در سال 97 سقف تسهیلات قابل پرداخت خرید مسکن از محل اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن توام با تسهیلات بدون سپرده مذکور با توجه به منطقه وقوع ملک در تسهیلات انفرادی به 60،70 و 50 میلیون تومان و در تسهیلات زوجین 100،120 و 80 میلیون تومان بالغ شد.

ششمین گام در راستای تحرک بخشی به حوزه مسکن در راستای اجرای سیاست های هفتگانه بانک مسکن در این زمینه، «افزایش دو برابری سقف تسهیلات حساب پس انداز مسکن جوانان» است؛در این راستا سقف تسهیلات اعطایی برای حساب های پس انداز مسکن جوانان افتتاحی طی سال 97 در پایان سال پنجم در شهر تهران،شهرهای بزرگ و سایر شهرها به ترتیب 76،91 و 61 میلیون تومان و در پایان سال پانزدهم به ترتیب 177،213 و 142 میلیون تومان تعیین شد؛ از مزیت های عمده حساب صندوق پس انداز مسکن جوانان،سرمایه گذاری اندک و دریافت تسهیلات عمده است که با سود تسهیلات 9 درصد و دوره بازپرداخت 20 ساله جهت تامین مسکن جوانان در آینده پرداخت می شود.

«ایجاد سیاست های تسهیل گر در اعطای تسهیلات مسکن به زوجین» از دیگر اقدامات صورت گرفته در این زمینه است؛ در راستای یکسان سازی ضوابط و مقررات و افزایش سطح رضایتمندی مشتریان، مقررات مربوط به اعطای تسهیلات مسکن به زوجین متقاضی خرید و یا ساخت مسکن یکسان سازی شد؛ به نحوی که زوجین(زن و شوهر)هر یک می توانند از تسهیلات مسکن خود از محل حساب های تعهدی صندوق و یا اوراق ممتاز به صورت مجزا و مشروط به رعایت ضوابط و سقف های تسهیلاتی ذی ربط استفاده کرده و اقدام به تهیه (خرید یا ساخت)مسکن مشترک کنند.


کلید واژه ها


ارسال نظر

تعداد کاراکتر 0 از 4000