آمارهای شاخص بهای مصرف کننده شهریور ماه نشان می دهد

تصویر تورم مسکن در پایان تابستان

دسته بندی : اخبار مسکن
۱۳۹۸/۰۷/۰۳
گزارش مرکز آمار نشان می دهد که تورم ماهانه مسکن در شهریور ماه به سطح ۱.۷ درصد رسیده و نرخ تورم نقطه به نقطه این گروه ۲۲.۴ درصد گزارش شده است.
پایگاه خبری بانک مسکن

به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا، آمارهای مرکز آمار ایران از شاخص مصرف کننده در شهریور ماه سال جاری منتشر شد. این آمار نشان می دهد که تورم ماهانه بخش مسکن در شهریور ماه به اندازه 1.7 درصد افزایش یافته است. به بیان دیگر، به طور متوسط سطح قیمت های بخش مسکن در شهریور ماه نسبت به مرداد ماه 1.7 درصد رشد کرده است. بخش مسکن یکی از مهمترین گروه های شاخص بهای مصرف کننده است که حدود یک سوم از وزن کل این شاخص را در بر می گیرد. بنابراین تغییرات این گروه اثر قابل توجهی در روند کلی تورم دارد. آمارهای مرکز آمار ایران نشان می دهد که در مرداد ماه تورم ماهانه بخش مسکن 1.4 درصد ثبت شده بود. این موضوع نشان می دهد که کمی به تورم ماهانه بخش مسکن در شهریور ماه افزوده شده که با توجه به افزایش تقاضا برای جابجایی در انتهای شهریور این روند طبیعی و دور از ذهن نیست. پیش بینی می شود که در ماه های پاییز به مرور از سطح تورم بخش مسکن کاسته شده باشد. دیگر آمار منتشر شده درباره بخش مسکن، تورم نقطه به نقطه است. این رقم تغییرات قیمت را در شهریور ماه سال جاری نسبت به شهریور ماه سال قبل در نظر می گیرد. در بسیاری از کشورهای پیشرفته، تورم نقطه به نقطه به عنوان معیار اصلی تغییرات سطح عمومی قیمت ها مدنظر قرار می گیرد و بر اساس تغییرات آن، سیاستگذاری و روندها ارزیابی می شود. بررسی ها حاکی از آن است که روند تورم نقطه به نقطه در بخش مسکن نزولی بوده است. بر اساس این آمارها، نرخ تورم نقطه به نقطه بخش مسکن در شهریور ماه به سطح 22.4 درصد رسیده است. این در حالی است که نرخ تورم نقطه به نقطه در مرداد ماه 23 درصد گزارش شده بود. با توجه به تغییرات صورت گرفته، به نظر می رسد که در پاییز نیز باید شاهد کاهش تورم نقطه به نقطه بخش مسکن باشیم. آمارهای این گزارش نشان می دهد که نرخ تورم نقطه به نقطه شاخص کل در شهریور ماه به رقم 35 درصد رسیده است. بنابراین اثر بخش مسکن در تورم کل، کاهشی بوده و تورم این بخش نسبت به سایر گروه ها کمتر گزارش شده است. بنابراین یکی از عوامل کاهشی تورم در ماه های اخیر، افت تورم در بخش مسکن بوده است. یکی از نکات مدنظر این است که کاهش تورم هرگز به معنی کاهش سطح قیمت ها نیست. بلکه به این معنا است که از سرعت افزایش سطح قیمت ها کاسته شده است. تنها در صورتی که تورم منفی باشد می توان عنوان کرد که سطح عمومی قیمت ها کاهشی بوده است.

مرکز آمار ایران تورم بخش روستایی و بخش شهری را در گزارش خود منعکس کرده است. بر اساس آمارهای این گزارش در شهریور ماه تورم ماهانه مسکن در بخش شهری معادل با 1.7 درصد بوده است. این رقم رشد ماهانه در بخش روستایی بیشتر بوده و به سطح 1.9 درصد رسیده است. همچنین بر اساس این آمارها تورم نقطه به نقطه بخش شهری معادل با 22.6 درصد بوده است، اما در بخش روستایی تورم روستایی 19.1 درصد ثبت شده است. این آمارها نشان می دهد که در بازه ماهانه تورم روستایی بیشتر از شهری بوده، اما در یک سال منتهی به شهریور رشد قیمت در مناطق شهری بیشتر از مناطق روستایی بوده است.


کلید واژه ها


ارسال نظر

تعداد کاراکتر 0 از 4000