بازتاب ارایه خدمات نوین بانکی مشخص شد

افزایش کاربران الکترونیکی بانک مسکن

گزارش سالانه مجمع بانک مسکن در سال مالی منتهی به اسفند ۹۷ در حوزه بانکداری الکترونیک حاکی از عملکرد مطلوب این حوزه در زمینه رشد استفاده کاربران از ابزارهای الکترونیکی است.
پایگاه خبری بانک مسکن

به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا، با توجه به مزیت‌های فراوان استفاده از روش‌های بانکداری الکترونیک و ارایه خدمات نوین بانکی به مشتریان، بانک مسکن همزمان با گسترش زیرساخت های مربوطه، به ارایه و معرفی انواع خدمات الکترونیکی می پردازد.

در این راستا آمارهای مربوط به فراهم کردن بستر و تجهیزات ارایه خدمات نوین بانکی همگی دارای روند رشد قابل توجهی بوده اند که از آن جمله می توان به خدمات دستگاه های خودپرداز، صدور انواع کارت هوشمند، تجهیز شعب مکانیزه، استقرار pinpad و POS بانکی در نقاط مختلف کشور، توسعه خدمات تلفن‌بانک، موبایل‌بانک، اینترنت‌بانک و نیز توسعه سیستم پرداخت الکترونیک عوارض (ETC) اشاره کرد.

گزارش‌های رسمی از عملکرد سال مالی منتهی به اسفند 97 حاکی است متوسط تعداد تراکنش‌های خودپرداز در این سال 80 درصد از هدف گذاری صورت گرفته را محقق کرده است. این در حالی است که مبلغ تراکنش‌های انجام شده از طریق پایانه‌های فروش و دستگاه‌های پوز بانکی بیش از هدف گذاری بوده است، طوری که میزان این تراکنش‌ها معادل 175 درصد هدف گذاری صورت گرفته برای سال مالی 97 بوده است.

آمار مربوط به درصد کاربران استفاده‌کنندگان از ابزارهای الکترونیکی نسبت به کل کاربران در سال گذشته نیز نشان می‌دهد حدود یک‌چهارم از مشتریان بانک مسکن، در زمره بهره‌برداران ابزارهای متنوع خدمات الکترونیکی این بانک هستند و این روند رو به افزایش است.

یکی دیگر از حوزه‌های عملکردی بانکداری الکترونیک، ناظر بر کیوسک‌بانک است. گزارش دو سال مالی 96 و 97 نشان می‌دهد متوسط تعداد تراکنش‌های انجام شده از طریق کیوسک‌بانک در سراسر کشور در سال 96 معادل 119 درصد هدفگذاری صورت گرفته و در سال 97 نیز معادل 73 درصد از هدف گذاری پیش‌بینی شده بوده است که در مجموع عملکرد مطلوبی برای دو سال گذشته در این بخش را منعکس می‌کند.

از دیگر ماموریت‌های حوزه بانکداری الکترونیک بانک مسکن در سال گذشته، انتقال حساب‌های سنتی به سیستم متمرکز بوده است. در اسفند سال 96 تعداد حساب‌های سنتی (غیرمتمرکز) بانک مسکن 2 میلیون و 604 هزار و 100 فقره بوده است که این تعداد حساب‌های سنتی در پایان سال 97 به 328 هزار و 799 فقره کاهش یافته است. به این ترتیب ماموریت انتقال مکانیزه حساب های سنتی به سیستم متمرکز در سال مالی منتهی به اسفند 97 با سرعت بالا محقق شد و یک بخش جزیی از این ماموریت نیز در سال مالی 98 انجام شده که در گزارش سالانه مجمع مربوط به این سال منعکس خواهد شد.ارسال نظر

تعداد کاراکتر 0 از 4000