دیدار با رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان چهارمحال و بختیاری

رونق در صنعت ساختمان، محور اصلی بهبود وضعیت معیشت مردم

رییس شعبه مرکزی شهرکرد با مدیران سازمان نظام مهندسی ساختمان استان چهارمحال و بختیاری، در راستای هم افزایی و تحکیم روابط ملاقات کردند.
پایگاه خبری بانک مسکن

به گزارش خبرنگار استانی پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا، در ابتدای این جلسه سیدصدرالدین حسینی، رییس شعبه مرکزی شهرکرد، ضمن تشکر از دکتر کوهی، ریاست سازمان نظام مهندسی ساختمان استان بابت برگزاری این جلسه، اظهار کرد: حساب ممتاز سازمان نظام مهندسی و میزان منابع سرمایه گذاری شده در این حساب نزد شعبه مرکزی نشان از تمایل مدیران این سازمان برای افزایش دامنه همکاری ها با بانک مسکن در راستای ایجاد رونق اقتصادی در بخش ساخت و ساز را دارد.

در ادامه جلسه رییس شعبه مرکزی شهرکرد با اشاره به بخشنامه اخیر بانک و نامه وزارت راه و شهرسازی در خصوص توافق انجام شده با سازمان نظام مهندسی، که بر اساس آن مقرر شده تا برای سازمان نظام مهندسی و مهندسین ناظر از تاریخ 31 شهریور 1398 نزد بانک مسکن حساب افتتاح شود، به شرح جزییات دستورالعمل مربوطه و جزییات محصولات پیشنهادی در آن پرداخت.

در ادامه دکتر کوهی رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان، ضمن عرض خوش آمدگویی و خیر مقدم به حاضرین در جلسه، از اقدامات بانک در حوزه فعال سازی صنعت مسکن و ساختمان تشکر کرد، و با تاکید بر اهمیت فعال نمودن صنعت ساختمان جهت کمک به وضعیت اقتصادی مردم استان، از رونق این صنعت به عنوان محور اصلی بهبود وضعیت معیشت مردم و همچنین رشد و پیشرفت سازمان نظام مهندسی و مهندسین زیر مجموعه آن یاد کرد.

در ادامه رییس سازمان نظام مهندسی استان از تمایل آن مجموعه جهت افزایش تعامل و گسترش دامنه همکاری ها خبر داد.ارسال نظر

تعداد کاراکتر 0 از 4000