برای وصول مطالبات روستایی از طریق دهیارها برنامه ریزی و اقدام خواهیم کرد

نشست معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان تربت حیدریه با رییس حوزه جنوب استان خراسان جنوبی به منظور همکاری در وصول مطالبات روستایی برگزار شد.
پایگاه خبری بانک مسکن

به گزارش خبرنگار استانی پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا، رستمی معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان تربت حیدریه در نشستی که به منظور افزایش تعامل و رفع موانع و مشکلات در خصوص همکاری دو جانبه در وصول مطالبات روستایی و با حضور ناصر علیشاهی رییس حوزه جنوب استان خراسان جنوبی و مسوولین شهرستان برگزار شد، این مطلب را عنوان کرد که با تعامل هر چه بیشتر و بهره گیری از طرح های تشویقی بانک مسکن و با برنامه ریزی از طریق دهیارها در وصول مطالبات روستایی و سایر امور در کنار بانک مسکن خواهیم بود.

در این نشست رستمی ضمن تقدیر از پیگیری های ریس حوزه جنوب استان در خصوص اعطای تسهیلات تکلیفی و وصول مطالبات اظهار کرد : بانک مسکن بازوی توانمند دولت بوده و در اجرای سیاست های آن نقش اساسی ایفا کرده است.

در ادامه ناصر علیشاهی رییس حوزه جنوب استان با ارایه گزارشی از عملکرد بانک در حوزه تسهیلات و مطالبات روستایی، گسترش، تعامل و همکاری بیشتر در رفع موانع و مشکلات موجود به ویژه وصول مطالبات روستایی را خواستار شد.ارسال نظر

تعداد کاراکتر 0 از 4000