غلامرضا سلامی، اقتصاددان ارایه کرد

راهکار پیش ­فروش برای خانه اولی­ ها

یک اقتصاددان و کارشناس بخش مسکن نسخه ایجاد رونق در بازار معاملات واحدهای مسکونی در شرایط فعلی را پیشنهاد کرد.
پایگاه خبری بانک مسکن

غلامرضا سلامی، کارشناس و صاحبنظر حوزه مسکن در گفت و گو با خبرنگار پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا اعلام کرد: مقطع زمانی فعلی دوره ای خاص به لحاظ نحوه برخورد درست با شرایط روز بازار است و ایجاد رونق در این بخش در شرایط فعلی ممکن است با تفاوت هایی نسبت به دوره های قبل مواجه باشد؛ تحت تاثیر این موضوع لازم است با تدابیر ویژه ای راهکارهای ایجاد رونق در بازار معاملات مسکن آن هم در بخش خرید و فروش های مصرفی اتخاذ و به بازار مسکن عرضه شود.

وی گفت: یکی از راهکارهایی که در شرایط فعلی از سوی برخی کارشناسان و صاحبنظران حوزه مسکن پیشنهاد می شود موضوع افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن است؛ باید توجه داشت که در صورت وجود بنیه تسهیلات دهی با سقف بالاتر در نظام بانکی این تسهیلات در صورتی که به هدف درست اصابت کند و منجر به تقویت قدرت خرید خانوارهای مصرفی جامانده از جهش اخیر قیمت مسکن شود، می تواند نقش موثری در ایجاد تحرک نسبی در بازار معاملات مسکن در شرایط فعلی داشته باشد.

وی تاکید کرد: با این حال آنچه بیش از افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن در شرایط فعلی مورد نیاز است کنترل این موضوع است؛ از این بابت که تسهیلات تنها به خانوارهای مصرف کننده و متقاضی خرید مسکن برای سکونت و تامین نیاز سکونتی پرداخت شود.

سلامی گفت: در واقع از هر طریقی که بتوان بازار مسکن را از سمت تقاضای مصرفی به تحرک واداشت می توان اقدام کرد اما زمانی که زمینه فعالیت های سوداگرانه در بازار فراهم شود و رونق از سمت تقاضای سفته بازی و سوداگری ایجاد شود این موضوع نه تنها بر سطح قیمت ها و معاملات در بازار مسکن اثر سوء خواهد داشت بلکه منجر به آسیب و زیان به سایر بخش های اقتصادی نیز می شود.

وی خاطرنشان کرد: بهترین اقدام در شرایط فعلی آن است که عرضه مسکن را متناسب و همزمان با تقاضای واقعی افزایش دهیم و حلقه اتصالی از سوی شبکه بانکی بین این دو برقرار شود؛ شاید در مقطع زمانی فعلی ایجاد امکان و مسیر پیش خرید واحدهای مسکونی مصرفی از سوی متقاضیان واجد شرایط و اتصال این متقاضیان به تولیدکنندگان واحدهای مسکونی مصرفی بهترین مسیر رونق بخشی به بازار معاملات مسکن و از همه مهمتر جبران بخشی از عقب ماندگی تقاضا از شرایط قیمتی واحدهای مسکونی باشد؛ این اقدام می تواند عرضه واحدهای مسکونی مناسب برای تقاضای مصرفی را نیز افزایش دهد و در گام بعدی با ایجاد انگیزه در سازندگان مسکن آنها را برای بازگشت به عرصه ساخت و ساز ترغیب کند.

سلامی گفت: در چنین شرایطی سازنده ها نیز در مواجهه با وضعیتی که در آن بازار فروش واحدهای مسکونی در حال ساخت تضمین شده است اقدام به تغییر الگوی ساخت و ساز از بزرگ متراژ سازی به کوچک متراژسازی و میان متراژسازی می کنند؛ همچنین ریسک افزایش قیمت برای خریداران نیز به دلیل پیش خرید با قیمت مقطوع از بین می رود و عرضه متناسب با جنس و میزان تقاضا در مسیر درست هدایت می شود؛ این روشی است که تاکنون در ایران تجربه نشده است و در شرایط فعلی به نظر می رسد این راهکار از هر روش دیگری مناسب تر و کارآمدتر خواهد بود.

وی افزود: اگر چه گفته می شود که در کشور خانه های خالی زیادی وجود دارد که از طریق عرضه آن ها می توان شرایط متعادل تری را در بازار مسکن ایجاد کرد اما واقعیت آن است که به دلیل لوکس بودن و بزرگ متراژ بودن تعداد زیادی از این خانه ها که بخش عمده ای از این واحدها را شامل می شود حتی عرضه این واحدها نیز به تقاضای مصرفی کمک چندانی نمی کند چرا که بخش عمده تقاضای مسکن در حال حاضر در سمت واحدهای مصرفی کوچک متراژ و ارزان قیمت متمرکز شده است. افزایش سقف تسهیلات نیز اگرچه ممکن است به صورت موقتی راهگشا باشد اما حتی در صورت وجود توانایی مالی برای بازپرداخت تسهیلات از سوی متقاضیان، این تسهیلات نیز پس از مدتی به دلیل رشد قیمت مسکن اثربخشی خود را از دست می دهد و نیازمند افزایش دوباره خواهد بود؛ بنابراین بهترین نسخه در شرایط فعلی ایجاد امکان برای پیش خرید واحدهای مسکونی در حال ساخت از سوی متقاضیان مسکن است.ارسال نظر

تعداد کاراکتر 0 از 4000