برگزاری جلسه ستاد اقامه نماز

به منظور بررسی عملکرد بانک مسکن در حوزه نماز، جلسه ستاد اقامه نماز مدیریت استان سمنان با حضور دبیر ارزیابی عملکرد ستاد اقامه نماز استان سمنان و مدیر شعب استان سمنان برگزار شد.
پایگاه خبری بانک مسکن

به گزارش خبرنگار استانی پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا، در این جلسه محسن بابایی، مدیر شعب استان سمنان،ضمن تشکر از حضور رضوانی دبیر ارزیابی عملکرد ستاد اقامه نماز استان سمنان در جلسه ستاد اقامه نماز مدیریت شعب بانک مسکن استان سمنان، کرد: امروزه علت اصلی بسیاری از ناهنجاری های اجتماعی نبود باورهای قلبی به نماز و آموزه های دینی و فرهنگ اسلامی است که در این خصوص وظیفه ما تقویت زمینه های اشاعه فرهنگی می باشد.

مدیر شعب استان سمنان با تاکید بر ضرورت توجه ویژه به موضوع نماز عنوان کرد نماز به کارها و امور دیگر برکت می دهد و سلامت جامعه و محیط کار را به دنبال خواهد داشت و افزود: یکی از راهکارهایی که انسان می تواند از طریق آن به ذات و ماهیت اصلی خود پی ببرد نماز می باشد.

مرتضی منیری دبیر شورای اقامه نماز مدیریت نیز به ارایه گزارشی از فعالیت های این ستاد پرداخت و بیان کرد: باید از ظرفیت های نماز بهره مند شویم و در توسعه فرهنگ نماز نقش آفرین باشیم و در این خصوص هماهنگی ها و برنامه ریزی های اداری ضروری می باشد و سعی ما بر این است که با پیش بینی ها و برنامه ریزی از فرصت های موجود برای ترویج و توسعه فرهنگ نماز در بانک مسکن به درستی استفاده نماییم.

در ادامه جلسه، رضوانی دبیر ارزیابی عملکرد ستاد اقامه نماز استان سمنان اظهار داشت: طی بازدیدهای اخیر و گزارشات ارسال شده، ما شاهد تغییرات مثبت در خصوص بهبود شرایط فیزیکی نمازخانه، گسترش فعالیت های فرهنگی و برنامه های گوناگون در حوزه ترویج نماز بوده ایم که این عملکرد مناسب شایسته تقدیر و تشکر می باشد.

وی افزود: کار در حوزه نماز کار نیک بوده و آزمودن نیکی خطا می باشد اما ارزیابی های صورت گرفته صرفاً جهت انعکاس فعالیتها و تقدیر از زحمات انجام شده می باشد که بانک مسکن در این حوزه میان سایر دستگاه های دولتی از جایگاه بهتری برخوردار می باشد.

در پایان مراسم اعضای شورای اقامه نماز بانک مسکن به بیان نظرات و پیشنهادات خود جهت بهبود عملکرد در حوزه نماز پرداختند.ارسال نظر

تعداد کاراکتر 0 از 4000