گزارش شاخص بهای مصرف کننده نشان می دهد

تصویر پاییزی تورم مسکن

دسته بندی : اخبار مسکن
۱۳۹۸/۰۸/۰۶
آمارهای مرکز آمار ایران نشان می دهد که نرخ تورم ماهانه و بخش مسکن در مهرماه نسبت به شهریورماه افزایش یافته است.
پایگاه خبری بانک مسکن

به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا، مرکز آمار ایران گزارش شاخص بهای مصرف کننده در مهرماه را منتشر کرده است. بر اساس آمارهای مرکز آمار ایران، نرخ تورم ماهانه در مهرماه به سطح 1.7 درصد رسیده است. رقم تورم ماهانه در شهریور ماه در سطح 0.5 درصد قرار داشت. تورم ماهانه تغییرات شاخص بهای مصرف کننده در یک ماه نسبت به ماه قبل از آن است. با توجه به این آمار می توانیم بگوییم متوسط سطح قیمت ها در مهرماه نسبت به شهریور ماه به میزان 1.7 درصد بیشتر بوده است. اما این افزایش در تمامی گروه ها یکسان نیستند. مرکز آمار ایران با توجه به وزن کالاها و خدمات مختلف در سبد خانوار، وزن گروه ها را مشخص می کند. یکی از مهمترین گروه ها، در شاخص بهای مصرف کننده گروه مسکن بوده که وزن آن حدود 31 درصد است. به بیان دیگر، حدود یک سوم وضعیت تورم کل، در بخش مسکن مشخص می شود. بر اساس آمار گزارش شاخص بهای مصرف کننده نرخ تورم ماهانه بخش مسکن در مهرماه به سطح 4.2 درصد رسیده است. این موضوع به دلیل بالا رفتن اجاره بها در مهرماه است. کارشناسان معتقدند که نرخ اجاره بها در ماه های نخست هر فصل افزایش نسبی را تجربه می کند. این در حالی است که پیش از این، عمده افزایش اجاره بها در ماه های تابستان رقم می خورد. در شهریور ماه تورم ماهانه بخش مسکن به میزان 1.9 درصد ثبت شده بود. بنابراین آمارها تایید می کند که تورم ماهانه بخش مسکن در مهرماه نسبت به شهریور ماه افزایش یافته است.

یکی دیگر از آمارهایی که باید برای رصد کلی تورم مدنظر قرار داد، تورم نقطه به نقطه است. این متغیر نشان می دهد که نرخ تورم، نسبت به مدت مشابه سال قبل چه تغییری کرده است. بررسی ها نشان می دهد که نرخ تورم نقطه به نقطه در مهرماه در سطح 28.3 درصد قرار دارد که نسبت به ماه قبل کاهش 6.7 واحد درصدی را ثبت کرده است. اما نرخ تورم نقطه به نقطه در تمام گروه ها کاهشی نبوده است. به عنوان مثال در گروه مسکن، نرخ تورم نقطه به نقطه در شهریور ماه سال جاری در سطح 19.1 درصد قرار داشت. با توجه به بالا رفتن تورم ماهانه بخش مسکن در مهرماه، نرخ تورم نقطه به نقطه نیز افزایشی شده و به سطح 21.8 درصد رسیده است. حتی با وجود این افزایش نرخ تورم بخش مسکن نسبت به تورم کل (28.3 درصد) پایین تر است. این موضوع نشان می دهد که طی یکسال منتهی به مهرماه سال جاری افزایش قیمت بخش مسکن، نسبت به افزایش قیمت متوسط کالا و خدمات مصرفی کمتر بوده است. بنابراین سهم عوامل دیگر در بالا ماندن نرخ تورم نقطه به نقطه بیشتر از بخش مسکن است. سوال اصلی این است که افزایش تورم ماهانه بخش مسکن می تواند نگران کننده باشد؟ در این خصوص کارشناسان معتقدند که تورم ماهانه در مهرماه به دلیل افزایش بخش اجاره متاثر شده است و در ماه های آتی از سطح آن کاسته خواهد شد. بنابراین این روند باعث می شود که هم تورم بخش مسکن و هم تورم کل در ماه های آبان و آذر روند نزولی را ثبت کنند.ارسال نظر

تعداد کاراکتر 0 از 4000