دیدار با مدیر کل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان کرمان

مدیر شعب استان کرمان در دیدار با مدیر کل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان بر تعامل و همکاری سازمان های هم سو تاکید کرد.
پایگاه خبری بانک مسکن

به گزارش خبرنگار استانی پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا،محمد غفوریان مدیر شعب استان کرمان در دیدار با مدیر کل راهداری و حمل ونقل جاده ای، بانک مسکن و زیر مجموعه های وزارت راه و شهرسازی را از یک خانواده عنوان وبر تعامل دوسویه تاکید کرد.

وی در ادامه با اشاره به رسالت اصلی بانک مسکن در حوزه ساخت و ساز مسکن، تعامل و همکاری سازمان های هم سو با این حوزه را حایز اهمیت دانست .

غفوریان با تشریح خدمات و محصولات بانک مسکن از آمادگی کامل این مدیریت در زمینه ارایه خدمات مورد نیازبه اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده ای و مراجعه کنندگان به این اداره کل خبر داد.

سیدعلی حاج سید علیخانی مدیر کل راهداری وحمل ونقل جاده ای استان نیز با ابراز خرسندی از دیدار صورت گرفته از ایجاد ارتباط و تعامل فی مابین استقبال کرد.

در ادامه این دیدار راه های ایجاد ارتباط و تعاملات دوسویه بررسی شد.


کلید واژه ها


ارسال نظر

تعداد کاراکتر 0 از 4000