بانک مسکن ترجمه کرد

حسابرسی داخلی - خدمات اطمینان بخش و مشاوره

کتاب "حسابرسی داخلی - خدمات اطمینان بخش و مشاوره "مرجعی معتبر در زمینه خدمات و رهنمودهای مدیریت مهارت ها و توانمندی های تخصصی در حوزه حسابرسی داخلی و ارایه دهنده مفاهیم بنیادی و کلیدی توسط بانک مسکن ترجمه شد.
پایگاه خبری بانک مسکن

به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن- هیبنا ، "کتاب حسابرسی داخلی - خدمات اطمینان بخش و مشاوره"، که توسط آقای اندرسون و همکاران و تحت نظارت بنیاد حسابرسی داخلی انجمن حسابرسان داخلی(IIA) تالیف شده است لذا با توجه به تغییرات قابل توجه مطالب و اطلاعات در حوزه این موضوع و لزوم به روز رسانی آن و با عنایت به فاصله ویرایش جدید با دوره قبل، این کتاب مجددا در سطح استانداردهای بین المللی حسابرسی داخلی ویرایش شده و ترجمه آن توسط بانک مسکن تحقق یافته است.

بر این اساس، مطالب این کتاب با هدف بهره مندی در درجه اول مدیران واحدهای اقتصادی، حسابرسان داخلی ، حسابرسان مستقل و اساتید و دانشجویان در حوزه های حسابداری و حسابرسی مورد بررسی و به روز رسانی شده است و در ویرایش جدید قابل عرضه می باشد.

این کتاب، از منابع معتبر بنیاد حسابرسی داخلی انجمن حسابرسان داخلی امریکا تا سال 2018 است که ترجمه آن توسط آقایان دکتر حسین کثیری، بهمن زندیه و علی کمال زارع انجام و توسط انتشارات کیومرث منتشر و با حمایت های بانک مسکن تاکنون طی چندین مرحله منتشر شده است. نکته قابل توجه این است که این کتاب در مجامع تخصصی حسابرسی با نام " کتاب بانک مسکن" شناخته می شود.

همانطور که در عنوان کتاب آمده است، حسابرسان داخلی به طور کلی با هدف ارزش افزایی و بهبود عملیات سازمان و دو نوع خدمت را برای سازمان ها انجام می دهند که شامل خدمات اطمینان بخش (ارایه شواهد و مستندات به جهت ارزیابی مستقل فرآیند های نظام راهبری،امنیت سایبری و فضای مجازی، مدیریت ریسک و کنترل در سازمان ها) و خدمات مشاوره (که شامل خدمات مشاوره با ماهیت مشورتی، تسهیلات و آموزشی) می باشد.

این کتاب شامل 15 فصل است که 11 فصل ابتدایی آن حاوی، مفاهیم و دانش عمومی مورد نیاز مدیران واحد های اقتصادی و حسابرسان داخلی است و 4 فصل پایانی آن در برگیرنده فرآیند اجرای عملیات و انتقال نتایج خدمات اطمینان بخش و مشاوره ی حسابرسی داخلی می باشد و در پایان فصول یاد شده علاوه بر ارایه فرصت های ایجاد بینش، خلاصه مطالب کتاب به همراه ، سوالات به صورت موردی، تشریحی و چهار گزینه ای و مطالعات موردی از منابع معتبر ارایه شده است.

بانک مسکن با انتشار این کتاب زمینه ای را برای بهره مندی حسابرسان داخلی در بنگاه های اقتصادی فراهم کرده و گامی در جهت استفاده هر چه بهتر از استانداردهای جهانی حسابرسی داخلی برداشته است.

استقبال فراتر از تصور مجامع علمی و دانشگاهی زمینه مساعدی را برای شناسایی و استفاده هر چه بیشتر از خدمات ارزشمند حسابرسی داخلی فراهم کرده است.



ارسال نظر

تعداد کاراکتر 0 از 4000