بررسی آمارهای بانک مرکزی نشان می دهد

رشد ۱۰ درصدی تسهیلات بخش مسکن و ساختمان

دسته بندی : اخبار مسکن
۱۳۹۸/۰۸/۱۶
آمارهای بانک مرکزی نشان می دهد که میزان تسهیلات پرداختی بخش مسکن و ساختمان در نیمه نخست سال جاری با رشد ۱۰ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل همراه بوده است.
پایگاه خبری بانک مسکن

به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا، بانک مرکزی جدول تسهیلات پرداختی در نیمه نخست سال جاری را منتشر کرد. بر اساس آمارهای اعلامی از سوی بانک مرکزی در مجموع کل تسهیلات پرداختی به شبکه بانکی در سطح 382 هزار میلیارد تومان بوده است. این رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل به میزان 26 درصد رشد داشته است. به بیان دیگر، به میزان 79 هزار میلیارد تومان به میزان تسهیلات پرداختی اضافه شده است.

بانک مرکزی آمار تسهیلات پرداختی را به تفکیک بخش ها نیز منتشر می کند. بر اساس بررسی ها صورت گرفته در نیم سال نخست در بخش مسکن و ساختمان به میزان ۴.۲۸ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شده است. این رقم در مدت مشابه سال قبل، یعنی 6 ماه نخست سال به میزان ۸.۲۵ هزار میلیارد تومان بوده است. بنابراین با توجه به آمارهای ارائه شده در گزارش بانک مرکزی، رشد تسهیلات دهی بانک ها در نیمسال نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل به میزان 10 درصد بوده است. بانک مرکزی در یک جدول، اهداف ارائه شده تسهیلات پرداختی بر هر گروه را مشخص می کند. این اهداف، می تواند ایجاد، تامین سرمایه در گردش، تعمیر، توسعه، خرید کالای شخصی، خرید مسکن یا سایر عوامل باشد. بررسی ها نشان می دهد که در بخش مسکن و ساختمان بیشترین تسهیلات پرداختی با هدف «خرید مسکن» پرداخت شده است. بر اساس آمارها، 35 درصد از کل تسهیلات که معادل 9/9 هزار میلیارد تومان است با هدف خرید مسکن بوده است. با توجه به این که در بخش مسکن و ساختمان، یکی از اهداف اصلی اعطای تسهیلات نیز خرید محسوب می شود، این سهم بالا طبیعی به نظر می رسد، اما نکته قابل توجه این که در نیم سال نخست سال قبل، سهم تسهیلات مسکن و ساختمان از خرید بیشتر بود. بر اساس آمارهای سال 97، به میزان 51 درصد از کل تسهیلات به منظور خرید مسکن اعطا شده بود و این آمارها تایید می کند در مقایسه با نیم سال نخست سال قبل، سهم تسهیلات پرداختی نسبت به مدت مشابه سال قبل کم شده است.

اما نکته قابل توجه دیگر این است که آمارهای بانک مرکزی نشان می دهد که سهم تامین سرمایه در گردش بخش مسکن و ساختمان در نیمه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش یافته است. بر اساس این آمارها در نیمه نخست سال جاری به میزان 26 درصد از کل تسهیلات یعنی ۳.۷ هزار میلیارد تومان با هدف تامین سرمایه در گردش اعطا شده است. این در حالی است که در نیمه نخست سال قبل کل تسهیلات اعطایی به سرمایه در گردش بنگاه ها به میزان ۷.۴ هزار میلیارد تومان بوده است که این رقم 18 درصد از کل تسهیلات نیم سال نخست سال 97 در بخش مسکن و ساختمان را تشکیل می داد. از مجموع این دو آمار می توان دریافت که تمرکز تسهیلات در بخش مسکن و ساختمان در زمان نیمسال نخست، عمدتا بر تسریع و تکمیل واحدهای در حال ساخت بوده است و با توجه به فضای موجود در بازار، سهم کمتری از تسهیلات به منظور خرید مسکن اعطا شده است.ارسال نظر

تعداد کاراکتر 0 از 4000