مدیرعامل بانک مسکن تشریح کرد

سفر مدیرعامل بانک مسکن همزمان با سفر رییس جمهور به کرمان

افزایش سال ساخت یکی از راهکارهایی هست که یک محدوده وسیع تر از واحدهای مسکونی موجود را می تواند در سبد تسهیلاتی بانک قرار دهد.
پایگاه خبری بانک مسکن

ابولقاسم رحیمی انارکی در حاشیه سفر به استان کرمان در گفتگو با خبرنگار استانی پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا، با اشاره به برنامه های بانک مسکن در رونق بخشی به بخش مسکن با توجه به رکود موجود، یکی از راهکارهای رونق بخشی مسکن را افزایش سال ساخت واحدهای مسکونی به بیش از 25سال عنوان کرد و افزود: پیش از این تسهیلات به واحدهای حداکثر 20تا 25سال ساخت پرداخت می شد اما در حال حاضر به 25تا 30سال ساخت افزایش یافته است.

مدیر عامل بانک گفت: افزایش سال ساخت یکی از راهکارهایی هست که یک محدوده وسیع تر از واحدهای مسکونی موجود را می تواند در سبد تسهیلاتی بانک قرار دهد.

رییس هیأت مدیره بانک قیمت پایین تر ومتناسب با قدرت خرید گروه هدف را از مزایای افزایش سال ساخت واحدهای مسکونی بیان واظهار امیدواری کرد: این امر تاثیر مثبتی بر رونق مسکن بگذارد.

رحیمی انارکی موضوع افزایش سقف تسهیلات از محل اوراق حق تقدم را از برنامه های دیگر بانک در رونق بخشی مسکن برشمرد وگفت: کارهای نهایی درحال انجام است که نیاز به مجوز بانک مرکزی دارد ودر صورت موافقت بانک مرکزی ما می توانیم این امکان را برای گیرندگان متقاضی تسهیلات فراهم کنیم.

60080011/12/2019 12:47:44 PMhttps://www.hibna.ir/media/Image/2019/11/201911105091386976_Thum.jpg
60080011/12/2019 12:47:44 PMhttps://www.hibna.ir/media/Image/2019/11/201911105073871983_Thum.jpg


کلید واژه ها


ارسال نظر

تعداد کاراکتر 0 از 4000