هیبنا گزارش می دهد

مسیر بهینه تامین مالی طرح اقدام ملی مسکن

دسته بندی : اخبار مسکن
۱۳۹۸/۰۸/۲۹
کارشناسان مسیر بهینه تامین مالی طرح اقدام ملی ساخت مسکن در کشور را تشریح کردند.
پایگاه خبری بانک مسکن

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا، هم اکنون نوعی اتفاق نظر بین کارشناسان مسکن و صاحبنظران شبکه بانکی در خصوص نحوه تامین مالی ساخت واحدهای مسکونی در قالب طرح اقدام ملی مسکن وجود دارد.

این گروه از کارشناسان و صاحبنظران حوزه مسکن و نظام بانکی یکی از مسیرهای بهینه و موثر برای تامین مالی ساخت واحدهای مسکونی در قالب طرح اقدام ملی مسکن را اتصال سپرده گذاران صندوق پس انداز مسکن یکم به سازنده های این طرح عنوان می کنند.

هم اکنون بیش از 300 هزار متقاضی برای دریافت تسهیلات خرید مسکن از محل صندوق پس انداز یکم اقدام به سپرده گذاری کرده اند که بخش قابل توجهی از این متقاضیان هم اکنون مشمول دریافت تسهیلات مسکن هستند.

کارشناسان معتقدند در شرایط فعلی که نظام بانکی با محدودیت برای تامین منابع مالی مورد نیاز برای اجرای طرح های جدید در حوزه ساخت مسکن مواجه است بهتر است با اتصال سپرده گذاران صندوق پس انداز مسکن یکم به سازنده های طرح اقدام ملی مسکن بخش قابل توجهی از بار مالی نظام بانکی در این طرح سبک شود.

به این ترتیب در شرایطی که دولت و نظام بانکی باید برای ساخت واحدهای مسکونی طرح اقدام ملی و تامین تسهیلات آن اقدام به تعریف منبع جدید تامین مالی و اختصاص منابع هنگفت کنند، این اقدام می تواند منجر به سبک سازی بخش قابل توجهی از این بار مالی شود.

در حالی که دولت در یک مرحله و طی سال های گذشته اقدام به افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن به خصوص برای خانه اولی ها و متقاضیان خرید مسکن در بافت های فرسوده و راه اندازی صندوق پس انداز مسکن یکم کرد،هم اکنون این انتظار در سمت تقاضای مسکن و سپرده گذاران این صندوق نیز وجود دارد که اقدام مکمل این موضوع از سوی دولت انجام شود.

به خصوص در شرایط فعلی که به دلیل جهش شدید قیمت مسکن توان مالی خانوارها و قدرت خرید آن ها در بازار مسکن محدود شده است این انتظار سمت تقاضا نسبت به گذشته بیشتر و پررنگ تر شده است.

سپرده گذاران و سایر متقاضیان خرید مسکن از محل تسهیلات این صندوق که هنوز اقدام به سپرده گذاری در صندوق یکم نکرده اند هم اکنون انتظار دارند در گام دوم دولت مسیر مناسب برای پیش خرید واحدهای مسکونی با قیمت های متعارف را برای آن ها ایجاد کند؛ این مسیر در واقع از یک سو مکمل مسیری است که دولت در سال های قبل با راه اندازی صندوق پس انداز مسکن یکم و احیای نظام پس انداز برای تامین مالی مسکن آغاز کرد و از سوی دیگر ادامه روندی است که هم اکنون دولت در ساخت واحدهای مسکونی در قالب طرح اقدام ملی مسکن شروع کرده است.

این در حالی است که بازار رسمی پیش فروش مسکن نیز از طریق این اقدام راه اندازی می شود؛ با اتصال سپرده گذاران و سپرده های صندوق پس انداز مسکن یکم به سازنده های طرح اقدام ملی ساخت مسکن در واقع متقاضیان به یک بازار رسمی، قابل اطمینان و اتکا برای پیش خرید مسکن دسترسی پیدا می کنند؛از این طریق متقاضیان وسپرده گذاران صندوق پس انداز یکم این امکان را خواهند داشت که با استفاده از مبلغ سپرده اولیه و همچنین تسهیلات دریافتی از بانک مسکن اقدام به پیش خرید مسکن کنند و مابقی هزینه مورد نیاز برای خرید واحد مسکونی را به تدریج و متناسب با پیشرفت فیزیکی تامین و به پروژه تزریق کنند.ارسال نظر

تعداد کاراکتر 0 از 4000