تقدیر از فعالیت های ارزشمند بانک مسکن

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی اداره کل راه و شهرسازی خراسان رضوی ضمن تقدیر از فعالیت های ارزشمند بانک مسکن ، خواستار افزایش تعاملات شد.
پایگاه خبری بانک مسکن

به گزارش خبرنگار استانی پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا، جلسه ای به منظور بررسی مسائل مشترک مدیریت شعب استان خراسان رضوی با اداره کل راه و شهرسازی استان برگزار شد. در این جلسه حسینی معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی اداره کل راه و شهرسازی و محمد پور قربانی معاون اجرایی مدیریت بیان کرد: با توجه به اهداف و حوزه کاری مشترک اداره راه و شهرسازی با بانک مسکن، این اداره از اهمیت ویژه ای برای بانک برخوردار است و کارکنان آن نیز همیشه در گروه مشتریان هدف بانک قرار دارند.

پورقربانی ادامه داد : تعامل بیشتر بانک مسکن و راه وشهرسازی علاوه بر تسهیل در جهت تحقق اهداف مشترک می تواند زمینه ارایه خدمات مطلوبتر برای کارکنان این اداره را نیز فراهم سازد.

در ادامه جلسه حسینی معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی اداره کل راه و شهرسازی ضمن تقدیر از فعالیت های بانک مسکن خواستار افزایش تعاملات شد. وی گفت : یکی از دغدغه های ما در جهت اجرای بهتر پروژه ها تامین مالی پیمانکاران می باشد که امیدواریم با هماهنگی بانک مسکن بتوانیم قدم های موثری را در این خصوص برداریم .

همچنین در این دیدار موضوعاتی از قبیل راهنمایی پیمانکاران جهت استفاده از خدمات بانک مسکن و افتتاح حساب جوانان برای کارکنان و فرزندان این اداره مطرح و بررسی شد.


کلید واژه ها


ارسال نظر

تعداد کاراکتر 0 از 4000