گزارش مرکز آمار ایران نشان می دهد

کاهش تورم مسکن در میانه پاییز

دسته بندی : اخبار مسکن
۱۳۹۸/۰۹/۰۲
گزارش شاخص بهای مصرف کننده در آبان ماه نشان می دهد که تورم ماهانه و نقطه به نقطه بخش مسکن در آبان ماه نسبت به ماه قبل کاهش یافته است.
پایگاه خبری بانک مسکن

به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا، مرکز آمار ایران گزارش شاخص بهای مصرف کننده در آبان ماه را منتشر کرد. این گزارش علاوه بر آمار کلی نرخ تورم شاخص بهای مصرف کننده، تغییرات تورم در گروه ها را نیز به تصویر می کشد. البته باید تاکید کرد که این آمار مربوط به تورم کل کشور بوده و با گزارش بانک مرکزی از متوسط قیمت شهر تهران متفاوت است. بررسی آمارهای این گزارش نشان می دهد که در آبان ماه نرخ تورم ماهانه بخش مسکن به رقم 1.3 درصد رسیده است. این رقم در مهرماه سال جاری در سطح 4.2 درصد قرار داشت. بنابراین این آمار نشان می دهد که از سطح شاخص بهای مصرف کننده در ماه دوم پاییز کاسته شده است. در گزارش شاخص بهای مصرف کننده مرکز آمار ایران، 12 گروه اصلی قرار دارد که گروه مسکن در این گزارش مهمترین گروه محسوب می شود. تورم ماهانه، به این معنی است که سطح متوسط قیمت یک گروه در یک ماه نسبت به ماه قبل به چه میزان افزایش یافته است. گزارش مرکز آمار ایران نشان می دهد که در آبان ماه نرخ تورم نقطه به نقطه بخش مسکن به میزان 21.5 درصد بوده است. این رقم در مهرماه سال جاری در سطح 21.8 درصد قرار داشت. بنابراین گزارش مرکز آمار ایران نشان می دهد که نرخ تورم نقطه به نقطه بخش مسکن نیز در آبان ماه نسبت به ماه قبل کاهشی بوده است.

این گزارش علاوه بر آمار گروه ها، شاخص بهای مصرف کننده کل را نیز منتشر کرده است. بر این اساس در آبان ماه رقم شاخص کل به سطح 187.8 واحد رسیده است. بر این اساس نرخ تورم ماهانه کل در آبان ماه معادل با 1.6 درصد بوده است. این رقم نسبت به ماه قبل کاهش 0.1 واحد درصدی را ثبت کرده است. بخشی از این کاهش به دلیل پایین آمدن نرخ تورم بخش مسکن در آبان ماه بوده است. در مقابل کاهش تورم بخش مسکن، تورم بالای بخش خوراکی و حمل و نقل باعث افزایش نرخ تورم کل شده است. بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، افزایش قیمت در گروه خوراکی ها عمدتا مربوط به سبزیجات بوده و در گروه غیرخوراکی نیز افزایش قیمت بنزین و اتومبیل سواری باعث بالا رفتن تورم بخش حمل و نقل شده است. در آبان ماه تورم ماهانه گروه حمل و نقل در سطح 5.4 درصد ثبت شده است. به نظر می رسد که افزایش قیمت بنزین در هفته های گذشته، باعث شده که در گزارش آبان ماه تورم محدودی در گروه حمل و نقل ثبت شود. پیش بینی ها حاکی از آن است که اثر تورم افزایش قیمت بنزین بر تورم کل در سطح 4 درصد خواهد بود و نمی تواند روند تورم را به شکل قابل توجهی افزایش دهد. از سوی دیگر، به نظر نمی رسد که شوک بنزینی اثر قابل توجهی بر تورم بخش مسکن داشته باشد و احتمالا در ماه های آینده نیز تورم بخش مسکن در سطح قابل پیش بینی ثبت خواهد شد.ارسال نظر

تعداد کاراکتر 0 از 4000