بانک مسکن اعلام کرد

ضوابط و جزییات صدور کارت هدیه

بانک مسکن جزییات مربوط به ضوابط و شرایط صدور کارت هدیه و سایر موارد مربوط به آن برای مشتریان را تشریح کرد.
پایگاه خبری بانک مسکن

به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا صدور کارت هدیه برای متقاضیان به دو روش انجام می شود. بر اساس این دو روش، در صورتی که متقاضی دارای حساب نزد بانک مسکن باشد، ابتدا نسبت به تکمیل فرم درخواست صدور کارت هدیه اقدام می کند. سپس کاربر شعبه در سیستم سپرده‌های متمرکز و تکمیل اطلاعات مورد نیاز در فرم ذی‌ربط، طبق روال جاری اقدام به صدور و ارایه کارت هدیه به متقاضی خواهد کرد.

اما در صورتی که متقاضی دریافت کارت هدیه فاقد حساب در بانک مسکن باشد لازم است ابتدا فرم اطلاعات اشخاص (CIF) برای متقاضی تکمیل ‌و سپس اطلاعات وی، توسط کاربر در منوی ذ‌ی‌ربط در سیستم سپرده‌های متمرکز ثبت شود. پس از ثبت اطلاعات، لازم است تا متقاضی صدور کارت نسبت به تکمیل فرم درخواست کارت هدیه اقدام کند.

بانک مسکن همچنین ضوابط مربوط به فرآیند عملیاتی کارت هدیه شامل صدور کارت المثنی، تعویض، رمز المثنی، انسداد و رفع انسداد قبل از تاریخ انقضا را در صورت ارایه جسم کارت، اعلام کرد.بر این اساس، در صورت مراجعه خریدار اولیه کارت هدیه و ارایه درخواست مبنی بر صدور کارت المثنی، تعویض کارت و ...، کاربر شعبه نسبت به ثبت شماره کارت هدیه مورد نظر در سیستم اقدام کرده و سپس نسبت به انجام درخواست وی و صدور کارت المثنی و ... اقدام می کند.

همچنین در صورت مراجعه دارنده کارت هدیه و ارایه درخواست مبنی بر صدور کارت المثنی، تعویض کارت و ...، لازم است تا کاربر شعبه از وجود اطلاعات مراجعه‌کننده در سامانه اطلاعات اشخاص (CIF) اطمینان حاصل کرده و پس از احراز هویت وی از طریق ابزار بیومتریک در شعب مجهز به دستگاه اسکنر اثر انگشت و کارت‌خوان کارت ملی و یا در صورت عدم برخورداری شعبه از ابزار بیومتریک، با استفاده از روش سنتی نسبت به احراز هویت و اخذ کپی کارت ملی اقدام و درخواست مشتری را مبنی بر صدور کارت المثنی با شماره جدید و رمز و ... اقدام کند.

از سوی دیگر ضوابط مربوط به فرآیند عملیاتی کارت هدیه شامل صدور کارت المثنی، تعویض، رمز المثنی، انسداد و رفع انسداد قبل از تاریخ انقضا در صورت عدم ارایه جسم کارت نیز مشخص شده است.بر این اساس در صورت مراجعه مشتری، لازم است تا کاربر شعبه بررسی کند که اطلاعات وی در سیستم به عنوان آخرین دارنده کارت ثبت شده باشد. پس از احراز هویت، کارت هدیه را مسدود و درخواست مشتری را نگهداری می‌کند. پس از گذشت 2 ماه از تاریخ اعلام مفقودی و عدم ادعای مالکیت شخص دیگر، شعبه کارت هدیه را رفع انسداد کرده، کارت المثنی (با شماره کارت جدید) به همراه رمز صادر و تحویل مشتری می شود.

همچنین در صورت مراجعه شخص و ارایه تقاضای صدور کارت المثنی، کاربر شعبه ضمن بررسی اطلاعات متقاضی در سیستم به عنوان آخرین دارنده کارت ، نسبت به اجابت درخواست وی مطابق رویه اعلامی اقدام خواهد کرد. بدیهی است در صورت عدم وجود اطلاعات هویتی متقاضی در سیستم به عنوان آخرین دارنده کارت، ارایه خدمات مورد نظر به فرد متقاضی امکان‌پذیر نیست.

در این مورد،چنانچه تاریخ اعتبار کارت هدیه در طول مدت زمان مسدودی (مدت 2 ماه) منقضی شود، به محض انقضای کارت هدیه، پرداخت مانده مصرف نشده کارت به خریدار اولیه و یا دارنده کارت امکان‌پذیر است.

بانک مسکن همچنین در خصوص فرآیند عملیاتی کارت هدیه پس از تاریخ انقضای کارت توضیحاتی به مشتریان ارایه کرده است.

بر این اساس،برای کارت‌های هدیه‌ای که تاریخ اعتبار آن منقضی شده، صرفاً عملیات بازخرید صورت می‌پذیرد. در حالت اول بازخرید کارت هدیه منقضی شده توسط خریدار اولیه کارت با ارایه جسم کارت انجام خواهد شد،در این روش با ثبت شماره کارت هدیه منقضی شده در سیستم ، اطلاعات خریدار اولیه کارت نمایش داده می‌شود. کاربر شعبه نسبت به احراز هویت مشتری ‌اقدام کرده، نسبت به پرداخت مانده مصرف نشده کارت به مشتری اقدام می کند.

در حالتی که مشتری متقاضی بازخرید کارت هدیه منقضی شده با ارایه جسم کارت باشد با ثبت شماره کارت منقضی شده، سیستم ، اطلاعات خریدار اولیه کارت را نمایش می‌دهد. کاربر کد ملی آورنده کارت را در فیلد مورد نظر درج کرده و نسبت به کنترل اطلاعات و مدارک احراز هویت آورنده اقدام می کند. پس از ثبت اطلاعات وجه مصرف نشده کارت هدیه منقضی شده طبق روال فوق‌ به آورنده پرداخت می شود.

در حالت سوم و به منظور بازخرید کارت هدیه منقضی شده توسط خریدار اولیه کارت بدون ارایه جسم کارت،کاربر شعبه پس از احصای شماره کارت ، اطلاعات هویتی ثبت شده در سیستم را با مدارک هویتی مشتری مطابقت می دهد و مطابق روال معمول نسبت به پرداخت وجه به مشتری اقدام می کند. بدیهی است در صورت وجود اطلاعات فرد دیگری (غیر از خریدار اولیه) در سیستم، ارایه خدمت به خریدار اولیه فاقد موضوعیت بوده، و امکان‌پذیر نیست.

همچنین بازخرید کارت هدیه منقضی شده توسط افراد بدون ارایه جسم کارت صرفاً زمانی امکان‌پذیر است که اطلاعات فرد، ثبت شده باشد. کاربر شعبه از طریق جستجو بر اساس شماره ملی، شماره کارت هدیه را احصا کرده و نسبت به بازخرید کارت هدیه اقدام، وجه مورد نظر را به دارنده کارت پرداخت می کند.

متقاضیان و مشتریان باید توجه داشته باشند که کارت هدیه صرفاً به نام شخصی که به شعبه مراجعه کرده و پس از احراز هویت، اطلاعات ایشان در سیستم ثبت شده، صادر می شود. در حال حاضر سقف هر کارت هدیه (پنج میلیون) ریال معادل 500 هزار تومان است و کارت‌های هدیه فاقد قابلیت شارژ هستند.همچنین کارت هدیه حداکثر به مدت یک‌سال دارای اعتبار بوده، درج تاریخ انقضا و کد CVV2 بر روی جسم‌ کارت هدیه الزامی است.

در زمان خرید کارت هدیه از دستگاه‌های وب‌کیوسک، اطلاعات متقاضی به عنوان خریدار اولیه کارت هدیه در سیستم ثبت می شود. در حال حاضر خرید کارت هدیه در وب‌کیوسک، صرفاً جهت متقاضیانی که در بانک مسکن حساب داشته باشند، امکان‌پذیر است.


کلید واژه ها


ارسال نظر

تعداد کاراکتر 0 از 4000