دو مزیت اصلی سپرده سما در مقایسه با سپرده‌های ممتاز عادی

مدیر امور طرح و برنامه بانک مسکن دو مزیت اصلی سپرده سرمایه‌گذاری ممتاز آینده (سما) در مقایسه با سپرده‌های ممتاز عادی بانک مسکن را تشریح کرد.
پایگاه خبری بانک مسکن

محمد حسن مرادی در گفت و گو با پایگاه خبری بانک مسکن – هیبنا، با اشاره به اینکه افتتاح حساب «سپرده سرمایه‌گذاری ممتاز آینده» برای متقاضیان در شعب بانک مسکن از چند هفته قبل آغاز شده است، گفت: عمده ساز و کارهای این حساب مشابه همان چیزی است که از گذشته تا کنون در مورد حساب‌های سپرده ممتاز عادی وجود داشته است، به این معنا که به این حساب‌ها با شرایط مشخصی علاوه بر سود سپرده‌های کوتاه‌مدت، اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن (تسه) تعلق می‌گیرد که صاحب حساب می‌تواند آن را برای استفاده از تسهیلات مسکن از محل اوراق مصرف کند و یا در صورتی که به آن نیاز ندارد، آن را از طریق فرابورس به فروش برساند و به این ترتیب بر عایدی حساب خود در مقایسه با سپرده‌های کوتاه مدت عادی، بیافزاید.

وی ادامه داد: حساب سپرده سرمایه‌گذاری ممتاز آینده که با عنوان «سما» معرفی شده است، واجد دو مزیت نسبت به سپرده‌های ممتاز عادی است. مزیت نخست این است که ضریب تخصیص اوراق به این سپرده‌ها، 2 درصد بیشتر از سپرده‌های ممتاز عادی است.

مرادی با بیان اینکه در حال حاضر اشخاص حقیقی که سپرده‌گذار حساب‌های ممتاز بانک مسکن هستند، باید کف 18 میلیون و 200 هزار تومانی میانگین حساب خود را برای اینکه مشمول دریافت اوراق شوند، همواره حفظ کنند، گفت: در سپرده‌های ممتاز عادی بانک مسکن، درصد تخصیص اوراق 33 درصد است اما در صورتی که این سپرده‌‌ها به «سما» تبدیل شود، ضریب تخصیص اوراق به این حساب‌ها 2 درصد افزایش یافته و به 35 درصد می‌رسد.

وی در خصوص مزیت دوم حساب سما نسبت به سپرده‌های ممتاز عادی توضیح داد: در سپرده‌های ممتاز عادی، اوراق تعلق گرفته به حساب ماهی یکبار به صاحب حساب تعلق می‌گیرد و اعتبار آن نیز از همان زمان آغاز می‌شود، این در حالی است که در طرح سما، کل اوراق تخصیص یافته به حساب در پایان دوره یک ساله به فرد اعطا می‌شود. به این ترتیب با توجه به اینکه زمان انقضای اوراق مذکور برای واگذاری یا استفاده از تسهیلات، دو سال از تاریخ صدور است، اوراقی که تدریجا و ماهانه به سپرده‌گذار ممتاز عادی پرداخت می‌شود، انقضای متفاوتی معادل دو سال پس از زمان دریافت دارد، در حالی که اگر اوراق یکجا و پس از دوره یک ساله به وی تعلق بگیرد، انقضای تمام اوراق تعلق گرفته به وی در این مدت، از همان زمان محاسبه خواهد شد که این موضوع می‌تواند دست صاحب اوراق را در مورد زمان فروش آن در فرابورس متناسب با قیمتی که آن را بهینه ارزیابی می‌کند، بازتر بگذارد.

مدیر امور طرح و برنامه بانک مسکن خاطرنشان کرد: علاوه بر این سپرده‌گذاران حساب ممتاز آینده (سما) از مراجعه هر ماهه به شعب برای اخذ اوراق تعلق گرفته به حساب خود معاف می‌شوند و برای یک دوره 12 ماهه، فقط یکبار به شعبه مراجعه خواهند کرد که این موضوع هم می‌‌تواند برای گروهی از این سپرده‌گذاران، مطلوب باشد.

به گفته مرادی، صاحبان حساب‌های ممتاز عادی می‌توانند در صورت تمایل و اگر این مزایا برای آنها مطلوبیت دارد، به شعب بانک مسکن مراجعه کرده و سپرده خود را به حساب «سما» تبدیل کنند.ارسال نظر

تعداد کاراکتر 0 از 4000