رییس اداره کل ساختمان بانک مسکن اعلام کرد

تشکیل کارگروه ارتقای امنیت ساختمان های بانک مسکن

رییس اداره کل ساختمان بانک مسکن از تشکیل کارگروه ارتقای امنیت ساختمان های ستادی بانک مسکن خبر داد.
پایگاه خبری بانک مسکن

اسحق خاکی، رییس اداره کل ساختمان بانک مسکن در گفت و گو با خبرنگار پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا اعلام کرد: به دستور مدیرعامل و رییس هیأت مدیره بانک مسکن به تازگی کارگروهی به منظور و با هدف ارتقای امنیت ساختمان های ستادی بانک مسکن تشکیل شده است.

وی افزود: مهمترین دلیل و هدف از تشکیل این کارگروه افزایش امنیت ساختمان های ستادی بانک مسکن در برابر حوادث غیرطبیعی است.

خاکی در این باره توضیح داد: در واقع این کارگروه که با دستور مدیرعامل و رییس هیات مدیره بانک مسکن تشکیل شده است با هدف اجرای پدافند غیرعامل، سطح بندی و طبقه بندی ساختمان های ستادی بانک مسکن از نظر وضعیت ایمنی و در نهایت انجام مجموعه ای از اقدامات و برنامه ها به منظور ارتقای سطح ایمنی و تامین امنیت این ساختمان ها در برابر تهدیدهای غیر طبیعی برنامه ریزی شده و تاکنون دو جلسه نیز در قالب این کارگروه تشکیل شده است.

وی گفت:قرار است ابتدا وضعیت فعلی ساختمان های ستادی بانک مسکن به جهت میزان ایمنی در برابر حوادث غیر طبیعی با تکیه بر پدافند غیر عامل ارزیابی شده و پس از انجام ارزیابی هر کدام از ساختمان ها به جهت سطح ایمنی و امنیت و همچنین اقدامات مورد نیاز به منظور تامین و ارتقای سطح ایمنی آن ها سطح بندی شوند و در مرحله بعد اقدامات مورد نیاز برای هر کدام از آن ها برنامه ریزی و اجرا شود.

خاکی تاکید کرد:در واقع می توان گفت هم اکنون درصدد تقویت رویکرد و نگاه به موضوع پدافند غیرعامل در ساختمان های ستادی بانک مسکن هستیم؛ موضوعی که شاید تاکنون کمتر مورد اهمیت واقع شده است اما براساس سیاست ها و برنامه های جدید در دستور کار قرار گرفته است و کارگروه ارتقای امنیت ساختمان های ستادی بانک مسکن نیز با این هدف تشکیل شده است.

وی افزود: در واقع نوعی تغییر نگاه و رویکرد به ساختمان های بانک مسکن در حال شکل گیری است به این معنا که این ساختمان ها بتوانند به حداکثر امنیت و ایمنی در برابر حوادث غیر مترقبه و غیرطبیعی دست پیدا کنند و خسارت های احتمالی در برابر این دست حوادث احتمالی در آن ها به کمترین حد ممکن برسد.

رییس اداره کل ساختمان بانک مسکن با بیان اینکه مباحث مربوط به پدافند غیرعامل همواره یکی از مهمترین مباحث در بحث ارتقای ایمنی در ساختمان هاست خاطرنشان کرد:این موضوع در بانک مسکن نیز اهمیت ویژه ای دارد و با درک این اهمیت قرار است اقدامات مورد نیاز در این زمینه طرح ریزی و اجرایی شود.

خاکی گفت: در این راستا و در همین زمینه قرار است گزارشی در خصوص وضعیت فعلی ساختمان های بانک مسکن به لحاظ سطح ایمنی و امنیت در برابر حوادث غیرطبیعی با رویکرد پدافند غیرعامل تهیه شده و در کارگروه ارتقای ایمنی ساختمان های ستادی بانک مسکن ارایه شود و تصمیمات لازم در خصوص اقدامات مورد نیاز در این زمینه اتخاذ و اجرایی شود.ارسال نظر

تعداد کاراکتر 0 از 4000