مرکز پژوهش های مجلس بررسی کرد

لزوم بازنگری در سیاست های محیط زیستی

مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی با بررسی عوامل موثر بر آلاینده های محیط زیست از جمله خاک بر ضرورت تغییر سیاست های محیط زیستی تاکید کرد.
پایگاه خبری بانک مسکن

به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا، مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی به بررسی سیاست های کلی در بخش محیط زیست پرداخته است. بر اساس این گزارش، بررسی وضعیت موجود منابع زیستی کشور اعم از آب و خاک مؤید آن است که وضعیت این منابع با گسترش روزافزون آلاینده های محیط زیستی و عدم استقرار نظام های کارآمد پایش، حفاظت، احیا در مرز خطر و بحران است. این موضوع عمدتا به دلیل مدیریت ناکارآمد برنامه ها و منابع اعتباری مرتبط و ارزیابی زیست محیطی تشریفاتی یا عدم ارزیابی زیست محیطی بسیاری از طرح های توسعه در مراحل قبل، حین و بعد از اجرا و عدم اجرای برنامه های نظارتی فرابخشی بوده است. به طور مثال براساس مطالعات اولیه انجام شده در طرح تهیه اطلس آلاینده های خاک در هشت استان کشور در حدود 20000 نقطه آلوده در خاک های کشور وجود داشته که به آلاینده های مختلف ازجمله فلزات سنگین، آلاینده های نفتی، سموم و... آلوده بوده و محیط زیست و سلامت مردم را به شدت تهدید می کند. از دیگر سو بسیاری از انواع مواد شیمیایی در محصولات و تولیدات کارخانه ها وجود داشته که به مقدار وسیعی مورد مصرف مردم قرار گرفته و بسیار خطرناک است. بر اساس این گزارش، به رغم تولید، واردات و مصرف مواد شیمیایی خطرناک، بررسی های زیست محیطی و بهداشتی کافی درخصوص اکثر آنها صورت نمی گیرد. همچنین در حال حاضر روزانه بیش از 45000 تُن پسماند شهری در کشور تولید می شود. این در حالی است که سالیانه مقدار قابل توجهی از مواد قابل بازیافت مانند کاغذ و پلاستیک در دل خاک مدفون می شوند، پسماندهای بیمارستانی هم که حاوی میکروب های فراوان و خطرناکی است نیز همراه با پسماندهای شهری دفن غیراصولی می شوند. موضوعی که باعث آلودگی بیشتر خاک ها در کشور می شود. از نگاه این گزارش این وضعیت باعث شده که تهدید قابل توجهی برای محیط زیست در بخش خاک ایجاد شود.

این گزارش در بخش دیگری تاکید می کند که مهمترین گام برای اجرای اقتصاد محیط زیست در کشور مشخص کردن وضعیت کشور از نظر محیط زیستی است تا معلوم شود کشور در چه شرایطی قرار دارد و به چه سمتی درحال حرکت است. به همین دلیل ارزش گذاری و ارزیابی خسارات وارده به محیط زیست دارای اهمیت بالایی است و کمک بسیار بزرگی برای بهبود شرایط محیط زیستی است. همچنین این ارزش گذاری کمک بسیار خوبی برای اجرای ابزارهای اقتصاد محیط زیست (مالیات، تجارت، انتشار و...)خواهد بود. براساس مطالعه انجام شده در سال 2002، خسارات ناشی از تخریب زیست محیطی در ایران 8430 میلیون دلار برآورد شده است. با عنایت به عدم توجه مسوولان به بخش محیط زیست احتمال افزایش این رقم در سال های اخیر بسیار زیاد است.

کمپین «من ایرانم، مرا دریاب» از سوی بانک مسکن، سعی می کند که با اطلاع رسانی در حوزه های آب و خاک، گامی در جهت آگاهی برای حفاظت از این منابع خدادادی بردارد.ارسال نظر

تعداد کاراکتر 0 از 4000