مدیر امور اعتباری بانک مسکن در دومین گردهمایی مدیران ارشد بانک مسکن اعلام کرد

جزییات همکاری بانک مسکن در طرح اقدام ملی

مدیر امور اعتباری بانک مسکن در دومین گردهمایی مدیران ارشد این بانک جزییات همکاری بانک مسکن در طرح اقدام ملی را تشریح کرد.
پایگاه خبری بانک مسکن

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا، محمد حسن علمداری، مدیر امور اعتباری بانک مسکن در دومین گردهمایی مدیران ارشد این بانک در تشریح جزییات نحوه همکاری بانک مسکن در طرح اقدام ملی گفت: تاکنون سه تفاهم‌نامه بین دستگاه‌های متولی طرح اقدام ملی مسکن و بانک مسکن تنظیم شده است.

وی توضیح داد: این تفاهم نامه ها در راستای اجرای طرح اقدام ملی مسکن با سه نهاد متولی این طرح یعنی بنیاد مسکن،شرکت عمران شهرهای جدید و شرکت توسعه گران عمران ستاد وابسته به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره)،تنظیم شده است.

علمداری افزود:تاکنون تفاهم نامه تنظیم شده با شرکت توسعه‌گران عمران وابسته به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) برای ساخت و تامین مالی 25 هزار واحد مسکونی در قالب طرح اقدام ملی مسکن به امضا رسیده است و بانک مسکن برای امضای سایر تفاهم‌نامه‌ها آمادگی دارد وبه زودی این تفاهم‌نامه‌ها و سایر تفاهم‌نامه‌های مرتبط با همکاری بانک مسکن با متولیان طرح اقدام ملی به امضا خواهد رسید.

وی در تشریح جزییات این تفاهم نامه‌ها اعلام کرد:مصوبات لازم برای امضای تفاهم‌نامه با بنیاد مسکن برای همکاری به منظور ساخت 100 هزار واحد مسکونی اخذ شده است اما هنوز این تفاهم‌نامه به امضا نرسیده است.همچنین تفاهم نامه‌ای به منظور همکاری با شرکت عمران شهرهای جدید برای ساخت 200 هزار واحد مسکونی طرح اقدام ملی در شهرهای جدید نیز تنظیم شده است که مصوبات لازم برای امضای این تفاهم‌نامه نیز اخذ شده است اما هنوز این تفاهم‌نامه به امضا نرسیده است.با این حال،تفاهم‌نامه‌ مربوط به همکاری برای ساخت 50 هزار واحد مسکونی طرح اقدام ملی بین بانک مسکن و شرکت توسعه گران عمران ستاد وابسته به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) به امضا رسیده است.

علمداری در تشریح جزییات این تفاهم‌نامه اعلام کرد:در فاز اول قرار بر تامین مالی و همکاری برای ساخت 25 هزار واحد از مجموع 50 هزار واحد در تعهد این ستاد است.در واقع وزارت راه وشهرسازی در فاز اول اقدام به معرفی 25 هزار واحد از مجموع 50 هزار واحد در تعهد ستاد در طرح اقدام ملی به بانک مسکن کرده است؛براساس این تفاهم‌نامه قرار است به ازای هر واحد 100 میلیون تومان تسهیلات بانک مسکن اختصاص پیدا کند.شرط انعقاد قرارداد و واریز مبلغ اول سهم‌الشرکه پیشرفت فیزیکی 10 درصد تعیین شده است.همچنین شرکت باید تا پیشرفت فیزیکی 20 درصد اطلاعات مربوط به پیش‌خریداران را به بانک ارایه کند.در پیشرفت فیزیکی 20 درصد از محل واریزی پیش‌خریداران مبلغی معادل 10 درصد سهم‌الشرکه بانک با درخواست شرکت به حساب سازنده واریز خواهد شدو در ادامه و پس از پیشرفت 30 درصد، تسهیلات ومبالغ واریزی خریداران متناسب با پیشرفت فیزیکی به پروژه تزریق می‌شود.در قالب این تفاهم‌نامه مدت ونوع قرارداد مشارکت مدنی 2 ساله با نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار(در حال حاضر 18 درصد)تعیین شده است.

ضوابط مربوط به نحوه تقسیط این تسهیلات نیز در قالب تقسیط اصل وسود تا سقف‌های ابلاغی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در قالب‌های انفرادی یا زوجین به مدت 10 سال(مجموع دوران مشارکت و تقسیط 12 ساله) مقرر شده است.این تفاهم‌نامه بین بانک مسکن وشرکت ساختمانی وابسته به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) به امضا رسیده است.

علمداری همچنین در خصوص مهمترین اهداف اجرای طرح اقدام ملی توضیح داد:با اجرای این طرح چند هدف مهم و اساسی از سوی متولی بخش مسکن دنبال می‌شود که از جمله آن می توان کمک به تامین مسکن طبقه متوسط و پایین جامعه به لحاظ سطح اقتصادی و معیشتی، خانه‌دار کردن دارندگان صندوق مسکن یکم و ایجاد زمینه استفاده از امتیاز حساب مذکور،کمک به رونق تولید مسکن و افزایش عرضه،کمک به تعادل بخشی بازار از طریق عرضه مسکن در قالب الگوی مناسب مصرف و همچنین ایجاد زمینه استفاده از پس‌اندازهای گذشته خانوار برای پرداخت هزینه‌های ساخت و پس‌اندازهای آتی برای تامین هزینه‌های خرید زمین واقساط بانکی اشاره کرد.

وی خاطرنشان کرد: در طرح اقدام ملی مسکن اراضی مناسب از سوی وزارت راه وشهرسازی و سایر دستگاه‌هایی که زمین مناسب برای اجرای این طرح در اختیار دارند تامین خواهد شد و در این طرح مقرر شده است عرصه محل اجرای طرح(زمین) در قالب اجاره 99 ساله و یا فروش اقساطی بلند مدت(2 سال دوران تنفس و5 سال دوران بازپرداخت) به قیمت تمام شده به خریداران واگذار شود.این موضوع منجر به کاهش قیمت تمام شده واحدهای احداثی خواهد شد.

همچنین منابع لازم به منظور ساخت واحدها نیز توسط خریداران،بانک،نهادهای مجری و سازنده تامین خواهد شد.علمداری گفت:واریز مبلغ پیش‌خریداران در حساب‌های بانک و واریز آن به حساب سازنده براساس پیشرفت کار انجام خواهد شد.ارسال نظر

تعداد کاراکتر 0 از 4000