تشکر و قدردانی از کلانتری فاز چهار مهرشهر کرج

رییس حوزه حراست استان البرز، با حضور در محل کلانتری حوزه ۲۱ منطقه فاز چهار مهرشهر کرج با محمد رسول موقوفه ای رییس کلانتری دیدار و از اقدامات امنیتی و پیشگیرانه و حفاظت از شعب قدردانی کرد.
پایگاه خبری بانک مسکن

به گزارش خبرنگار استانی پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا، در این نشست حسین ذوالفقاری رییس حوزه حراست استان البرز با اشاره به نقش پلیس در تأمین امنیت همه جانبه مردم و جامعه، ایجاد آرامش در حوزه اجتماعی و القا احساس امنیت را عملکرد سازنده نیروی انتظامی دانست و اینطور بیان کرد که نقش امنیت در مدار ایجاد و خلق ارزش مادی و معنوی برای بانک حایز اهمیت و غیرقابل انکار می باشد.

وی با قدردانی از تعامل کلانتری شعبه فاز چهار مهرشهر افزود: نقش و جایگاه کلانتری در این جریانات اخیر (اغتشاشات و تخریب کنندگان اموال عمومی و شخصی) برای عموم مردم بخصوص کسبه ها مسجل شد که با دید فراسازمانی خود امنیت را برای مردم محیا نموده اند.

در این نشست رییس حوزه حراست مدیریت استان با تشریح از عملکرد بانک در ناآرامی های اخیر از اقدامات صورت گرفته در زمینه اقدامات پیشگیرانه، آموزش، حمایت از کارکنان و تعامل با مراجع ذیصلاح امنیتی با هدف آسیب شناسی ارایه داد.

وی در مورد تجهیز و ارتقاء امنیت شعب با انجام کارشناسی های لازم برای تمامی شعب استان اقدامات موثری در جهت پیشگیری از آسیب های بالقوه در بانک مسکن خبر داد.

سرگرد موقوفه ای رییس کلانتری فاز چهار مهرشهر استان البرز نیز در این دیدار با قدردانی از سرعت، دقت و صحت در بکارگیری ابزارهای نوین حفاظتی، اتخاذ تصمیمات و به ویژه تصمیماتی که نتایج آن متوجه منافع اموال دولتی در بانک و مشتریان می شود را جدی و تعیین کننده برشمرد و تأکید کرد:حراست بانک و مدیریت شعب استان مجموعه این اقدامات را مفید و در اجرای مأموریت حفاظت از امنیت بانک و در جهات مختلف مهم و ارزشمند برشمرد.


کلید واژه ها


ارسال نظر

تعداد کاراکتر 0 از 4000