هیبنا بررسی می کند؛

بخش مسکن پناهگاه می شود؟

دسته بندی : اخبار مسکن
۱۳۹۹/۰۹/۱۰
برخی کارشناسان اقتصادی معتقدند تغییر وضعیت پارامترهای بیرونی اثرگذار بر بازار مسکن، منجر به کاهش انتظارات تورمی در این بخش شده است.
پایگاه خبری بانک مسکن

به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا، این گروه از کارشناسان اقتصادی با بررسی سوابق دوره های رونق و رکود بازار مسکن طی دهه های اخیر، عنوان می کنند: انتخاب جو بایدن به عنوان رییس جمهور ایالات متحده امریکا منجر به کاهش انتظارات تورمی در بازارهای مختلف دارایی از جمله مسکن شده است. سیر نزولی این پارامتر نیز می تواند در قالب دو سناریو بر روند قیمتی بازار اثرگذار باشد. سناریوی نخست به شکل ریزش قیمت ها قابل تصور است و سناریوی دوم به معنای ثبات قیمت ها و ورود بازار مسکن به یک دوره رکود معاملاتی است.
بررسی کارشناسان اقتصادی از میان دو سناریوی موجود، حاکی از آن است که مطابق با سوابق تاریخی این بازار در چند دهه اخیر، هم اکنون شواهد اندکی برای نزول قیمت مسکن و پتانسیل ریزش آن وجود دارد، هر چند هیچ‌گاه نمی توان با اطمینان وقوع یا عدم وقوع رخدادی را پیش‌بینی کرد ، اما بر اساس تجربه‌های تاریخی و با تعمیم گذشته به آینده از دیدگاه این کارشناسان، در مقطع کنونی، بیش از آنکه اصلاح قیمتی محتمل باشد احتمال اصلاح زمانی یا به عبارت دیگر رکود و ثبات طولانی‌مدت قیمت ها بیشتر وجود دارد.
این گروه از کارشناسان با توجه به نتیجه انتخابات آمریکا و وجود احتمال حصول مجدد توافق، تصریح می کنند: این روند بر کاهش تورم انتظاری جامعه اثرگذار بوده و در کنار آن با توجه به چشم‌انداز آزاد شدن دارایی‌های ارزی ایران (با اثرات کوتاه‌مدت قابل توجه)، بهبود صادرات نفتی و غیرنفتی (دارای اثرات میان‌مدت)، این پیش بینی وجود دارد ریال نسبت به سایر ارزها تقویت شود. در چنین شرایطی بحث یافتن پناهگاه امن برای سرمایه‌ها و نقدینگی حداقل در کوتاه‌مدت تا حد زیادی بی‌معنی شده و حتی احتمال افزایش سپرده‌های بلندمدت بانکی نیز وجود دارد.
به گفته این گروه از کارشناسان اقتصادی، این پیش بینی وجود دارد که سرمایه‌های سرگردان دیگر همچون گذشته اقبالی به مسکن نخواهند داشت، هرچند بعید است مسکن خاصیت ضدتورمی خود را در کوتاه‌مدت از دست دهد، اما وقتی انتظاری برای تورم در کار نباشد، این خاصیت ضدتورمی مسکن نیز اهمیت خود را ازدست خواهد داد.


کلید واژه ها


ارسال نظر

تعداد کاراکتر 0 از 4000