عضو هیات عامل بانک و معاون مدیرعامل در امور مالی و پشتیبانی بانک مسکن خبر داد

پشتیبانی بانک ها از معاملات شرکت های سرمایه گذاری استانی

عضو هیات عامل بانک و معاون مدیرعامل در امور مالی و پشتیبانی در خصوص دارندگان سهام عدالت که روش غیر مستقیم را برای آزاد سازی انتخاب کردند، خبر داد که مقدمات انجام معاملات شرکت های سرمایه گذاری استانی در بورس در حال انجام بوده و بانک ها نیز همچون گذشته آمادگی ارائه خدمات به سهامداران را دارند.
پایگاه خبری بانک مسکن

صابر عسکرپور، عضو هیات عامل بانک ومعاون مدیرعامل در امور مالی و پشتیبانی بانک مسکن در گفت و گو با هیبنا تاکید کرد دارندگان سهام عدالت به منظور بهره مندی از منافع سرمایه گذاری خود ضرورت دارد در سجام ثبت نام کنند، تا علاوه بر امکان انجام معاملات در بازار سرمایه، از طریق درگاه یکپارچه ذینعان بازار سرمایه به آدرس https://ddn.csdiran.ir امکان مشاهده سهام خود در شرکت های سرمایه گذاری استانی و حضور در مجامع الکترونیکی آنها را داشته باشند.
وی افزود: از آنجا که حدود 30 میلیون نفر روش سهامداری غیر مستقیم را انتخاب کردند و همچنین با توجه به شرایط کرونا که امکان برگزاری مجامع سنتی شرکت ها با حضور سهامداران بسیار وجود ندارد، ایجاد امکان برگزاری مجامع الکترونیک توسط شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه کمک می کند تا سهامداران خرد نظارت بیشتری بر عملکرد شرکت ها و نقش موثری در مدیریت دارایی خود ایفا کنند.
وی با اشاره به برگزاری مرحله اول مجامع عمومی شرکت های سرمایه گذاری استانی سهام عدالت در استان های منتخب اصفهان، قم، کردستان، خراسان شمالی و جنوبی اعلام کرد: با توجه به حد نصاب نرسیدن سهامداران در نوبت اول، واجدین شرایط می توانند در نوبت دوم مجامع این شرکت ها شرکت ها که در آینده اطلاع رسانی خواهد شد و از تصمیمات مجمع مطلع شوند.
وی افزود: بر اساس آخرین اطلاعات، تاکنون نماد 29 شرکت سرمایه گذاری استانی در بورس پذیرفته شده و گام بعدی در این خصوص برگزاری مجامع آنها به منظور تکمیل فرایند پذیرش و انجام معاملات آنها در بورس خواهد بود. بنابراین مجدداً تاکید می کنم که ضرورت دارد سهامداران هر چه زودتر نسبت به تکمیل فرایند ثبت خود در سجام اقدام کنند.
بر اساس پیگیری «هیبنا»، مرکز تماس شرکت سمات با شماره ۱۵۶۹ پاسخگوی سهامداران و سؤالات مطرح شده آنها برای آگاهی بخشی از فرآیند برگزاری مجامع شرکت های سرمایه گذاری استانی است.


کلید واژه ها


ارسال نظر

تعداد کاراکتر 0 از 4000