آمارهای بانک مرکزی تایید می کند

دومین فصل متوالی رشد مثبت بخش ساختمان

دسته بندی : اخبار مسکن
۱۳۹۹/۰۹/۲۶
آمارهای بانک مرکزی نشان می دهد که بخش ساختمان در فصل تابستان رشد ۴.۳ درصدی را ثبت کرده است و توانسته است که برای دومین فصلی متوالی رشد مثبت ثبت کند.
پایگاه خبری بانک مسکن

به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا، آمارهای بانک مرکزی نشان می دهد که رشد اقتصادی بخش ساختمان در نیمه نخست سال جاری به رقم 4.1 درصد رسیده است. این رقم به این معنی است که هم در بهار سال جاری و هم در تابستان رشد بخش ساختمان مثبت گزارش شده است. مطابق آمارها رشد فصلی ساختمان در بهار 3.9 درصد گزارش شده بود که این رقم در بهار سال جاری به 4.3 درصد افزایش یافت. بنابراین دو فصل متوالی است که رشد اقتصادی مثبت شده و می توان گفت که شرایط برای خروج از رکود این بخش مهیا شده است. بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، رشد بخش ساختمان در انتهای سال قبل منفی 0.2 درصد بوده است. به نظر می رسد که از نگاه بانک مرکزی در حالی که اقتصاد کشور در نیم سال نخست با پاندمی کرونا دست و پنجه نرم می کرد، اما این موضوع اثر منفی در تولیدات بخش ساختمان نداشته است. از سوی دیگر، رشد قیمت ها در نیمه نخست، کمی باعث شده بود که تقاضای قابل توجهی در بازار وجود داشته باشد و در نتیجه سرمایه گذاری برای تولید نیز رشد کرده بود. به نظر می رسد که این روند باعث شود که در فصل پاییز و زمستان نیز کمی به سطح رشد بخش ساختمان افزوده شود و در نهایت در سال جاری این رقم مثبت گزارش شود. بر اساس گزارش بانک مرکزی، در بخش ساختمان ارزش سرمایه گذاری بخش خصوصی در ساختمان مناطق شهری به قیمت های جاری در 6 ماه نخست سال جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل 74 درصد افزایش یافته است. با اعمال شاخص های قیمت متناظر و تعدیل رقم مذکور، نرخ رشد ارزش افزوده ساختمان بخش خصوصی به قیمت های ثابت سال 1390 معادل با 10.1 درصد برآورد شده است. در نهایت با احتساب رقم فوق و نیز با در نظر گرفتن ارزش افزوده ساختمان دولتی، نرخ رشد بخش ساختمان به قیمت های ثابت سال 1390 در دوره زمانی مذکور 4.1 درصد برآورد می شود.

البته برآورد ارزش افزوده فعالیت های مختلف اقتصادی در نیمه نخست سال 1399 نشان می دهد که علت عمده افزایش نرخ رشد تولید ناخالص داخلی را باید در افزایش ارزش افزوده فعالیت های صنعت، خدمات موسسات پولی و مالی، کشاورزی، برق، گاز و آب جست وج و کرد. سهم ارزش افزوده هر یک از فعالیت های مذکور در نرخ رشد 1.3 درصدی تولید ناخالص داخلی در 6 ماه نخست سال جاری به ترتیب هشت دهم درصد، پنج دهم درصد، پنج دهم درصد و چهار دهم درصد برآورد شده است. بر اساس برآوردهای اولیه، تولید ناخالص داخلی کشور به قیمت پایه و قیمت های ثابت 1390 از 318 هزار میلیارد تومان در نیمه نخست سال 1398 به 323 هزار میلیارد تومان در نیمه اول سال 1399 افزایش یافته و گویای نرخ رشد تولید ناخالص داخلی به میزان 1.3 درصد در دوره زمانی مذکور است. با توجه به وضعیت کلی اقتصاد در 6 ماه نخست سال جاری، رشد اقتصادی که در فصل بهار منفی 2.9 درصد گزارش شده بود، حال در فصل تابستان به رقم 5.1 درصد رسیده است.


کلید واژه ها


ارسال نظر

تعداد کاراکتر 0 از 4000