یکی دیگر از گام های اصلاح نظام بانکی عملیاتی شد

ادغام بانک های نظامی در پله آخر

بررسی ها نشان می دهد که با ادغام بانک های وابسته به نیروهای مسلح و اتمام این سیاست، یکی دیگر از گام های اصلاح نظام بانکی برداشته شد.
پایگاه خبری بانک مسکن

به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا، رییس کل بانک مرکزی تاکید کرد که تا پایان آذرماه پروژه عظیم ادغام بانک‌های انصار، مهر اقتصاد، حکمت، قوامین و مؤسسه اعتباری کوثر در بانک سپه نهایی خواهد شد. سرانجام با برگزاری مجمع بانک انصار، آخرین بانک نیز در بانک سپه ادغام شد. به گفته عبدالناصر همتی، پروژه ادغام این ۶ بانک، کاری بسیار پیچیده و عظیم بود که با پشتکار و مدیریت دقیق همکارانم درحوزه نظارت بانک مرکزی، همراهی صمیمانه و خوب بانک‌های ادغامی، ستاد محترم کل نیروهای مسلح، وزارت امور اقتصادی و دارایی و مدیران تلاشگر بانک سپه در طول 2.5 سال به سر انجام رسید.

همتی تاکید کرد که انجام این پروژه، یکی از مهمترین برنامه‌های اصلاح نظام بانکی بود که با تدابیر مقام معظم رهبری و تأکیدات ریاست محترم جمهوری با جدیت آغاز و با یک کار فشرده، به یاری خداوند به نتیجه رسید. اما چرا سیاست ادغام بانکی در صورت اجرای صحیح می تواند یک گام در جهت اصلاح نظام بانکی باشد؟ به گفته کارشناسان، بانک‌ها معمولا به د‌‌‌لیل ضعف ساختاری و ضعف اجرایی ورشکسته می‌شوند‌‌‌. علاوه‌بر این ممکن است مسائل اقتصاد‌‌‌ی هم د‌‌‌ر ورشکستگی بانک‌ها بی‌تاثیر نباشد‌‌‌. اد‌‌‌غام، به‌ معنی این است که شرایطی به وجود‌‌‌ می‌آوریم که د‌‌‌ر آن امکان مد‌‌‌یریت بهتر برای بانک بحران‌زد‌‌‌ه، به‌ وجود‌‌‌ می‌آید‌‌‌ و ساختار مناسب‌تر می‌شود‌. بانک‌ها معمولا به د‌‌لیل ضعف ساختاری خود‌‌ و ضعف اجرایی ورشکسته می‌شوند‌‌. علاوه‌بر این ممکن است مسائل اقتصاد‌‌ی هم د‌‌ر ورشکستگی بانک‌ها بی‌تاثیر نباشد‌‌.

اد‌‌غام به‌ معنای این است که شرایطی به وجود‌‌ می‌آوریم که د‌‌ر آن، امکان مد‌‌یریت بهتر برای بانک بحران‌زد‌‌ه به وجود‌‌ می‌آید و ساختار مناسب‌تر می‌شود‌‌.

هد‌‌ف بانک مرکزی از اد‌‌غام بانک‌ها این است که بهره‌وری بانک افزایش پید‌‌ا کند‌‌ تا جلوی بحران بانک‌ها و ورشکستگی آن‌ها را بگیرد‌‌، اما درمجموع وقتی د‌‌ر نظام بانکی یکپارچگی مالی وجود‌‌ د‌‌اشته باشد‌‌، بانک مرکزی هم به سمت اد‌‌غام خواهد‌‌ رفت و بازار مالی هم به این‌سو گرایش پید‌‌ا خواهد‌‌ کرد‌‌.

بنابراین د‌‌ر یکپارچگی‌های مالی که وحد‌‌ت رویه به‌ وجود‌‌ می‌آید‌‌، طبیعتا نباید‌‌ بانک‌هایی وجود‌‌ د‌‌اشته باشند‌‌ که نظام مالی کشور از عملکرد‌‌ آن‌ها د‌‌چار اغتشاش شود‌‌. برای مثال، یک‌سری موسسات مثل موسسات غیرمجاز با عملکرد‌‌ بد‌‌ خود‌‌ نظم موجود‌‌ را به هم می‌ریزند‌‌، و به این یکپارچگی آسیب می‌زنند‌‌ و با سیستم بانکی همراه نیستند‌‌.

اد‌‌غام بانک‌ها طبیعتا هزینه‌های بانک‌های بزرگ‌تر یا بانک‌های کارا را افزایش می‌د‌‌هد‌‌، هم هزینه اد‌‌اری و هم هزینه اجرایی آن‌ها را؛ ولی منافعی که از اد‌‌غام بانک‌ها به‌ وجود‌‌ می‌آید‌‌ فرصتی را برای بانک کارا به وجود‌‌ می‌آورد‌‌ که خودبه‌خود‌‌ موجب کاهش هزینه‌های آن می‌شود‌‌.

بانک‌ها زمانی که ورشکست می‌شوند، از سویی سپرده‌گذاران بانک‌های ورشکسته به بانک جد‌‌ید‌‌ می‌پیوند‌‌ند‌‌ و مشتریان بانک بیشتر می‌شود‌‌. د‌‌ر این صورت جریان مصارف و منابع بانک و گرد‌‌ش مالی بالاتر می‌ر‌‌ود و بانک به سود‌‌آوری می‌رسد‌‌.ارسال نظر

تعداد کاراکتر 0 از 4000