عضو هیئت مدیره شرکت بازآفرینی شهری اعلام کرد

چهار راهکار تامین مسکن برای کم‌درآمدها

دسته بندی : اخبار مسکن
۱۳۹۹/۱۰/۰۶
عضو هیئت مدیره شرکت بازآفرینی شهری ایران با اشاره به معضل تامین مسکن برای گروه‌های کم‌درآمد در کشور، چهار راهکار کلیدی برای کمک به حل این موضوع را تشریح کرد.
پایگاه خبری بانک مسکن

محمد آیینی، عضو هئیت مدیره شرکت بازآفرینی شهری ایران در گفت و گو با خبرنگار پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا اعلام کرد: با توجه به آمار و اعداد و ارقام در حوزه مسکن شاهد این رویداد هستیم که قدرت خرید مسکن کاهش قابل توجه پیدا کرده و به صورت همزمان قیمت مسکن نیز بصورت فزاینده ای افزایش پیدا کرده است،از طرفی شاهد این موضوع هستیم که تورم بخش مسکن همواره از تورم عمومی جلوتر بوده است و این عامل نیز منجر شده افراد کم‌درآمد که توانایی ورود به بازار مسکن ندارند با کاهش شدید قدرت خرید مواجه شوند.
آیینی با بیان اینکه هم‌اکنون به طور متوسط نزدیک به 31 درصد مردم در کشور اجاره نشین بوده و در تهران نزدیک به 44 درصد مردم مستاجر هستند،گفت: براساس آمارهای رسمی همچنین از میان افرادی که در شهریور ماه امسال موفق به خرید مسکن شده اند تنها 7 درصد توانستند مسکن بالای 150 مترمربع مسکن بخرند.کمتر از 16 درصد توانستند بالای 120 مترمربع وبیش از 73 درصد زیر 100 مترمربع و 30 درصد هم زیر 60 مترمربع قدرت خرید داشتند.در این وضعیت ما باید به گسترش ساخت و تسهیل امر عرضه مسکن در استطاعت حرکت کنیم. در واقع باید متناسب با نیاز و توان هر خانوار ایرانی فضایی را فراهم کنیم که هر خانوار بتواند مسکن خودش را داشته باشد و هدف مسکن در استطاعت فراهم سازی سرپناه ارزان برای طبقه کم درآمد جامعه است که توان پرداخت هزینه تامین آن را دارد و توسط دولت یا سازمان های غیرانتفاعی ساخته می شود.
آیینی با اشاره به شاخص های سنجش استطاعت در مسکن توضیح داد: این شاخص میزان درصد اختصاص درآمد ماهانه یک شخص برای تامین مسکن است. در واقع مسکن در استطاعت به واحدهایی گفته می شود که به طور متوسط برای اجاره آن بیش از 25 درصد درآمد ویا برای باز پرداخت اقساط وام بیش از 30 درصد درآمد ناخالص شخص هزینه نشود. وی همچنین با اشاره به لزوم ترمیم استطاعت تامین مسکن گروه های کم درآمد به تشریح چهار راهکار کلیدی پرداخت.
به گفته وی به رسمیت شناختن اولویت‌های اقشار کم درآمد در نظام برنامه ریزی شهری و فراهم کردن امکان صدور مجوز ساخت تدریجی مسکن یکی از این راهکارهاست. همچنین می توان با اختصاص دادن بخشی از اراضی شهری به صورت رایگان یا با اجاره های 99 ساله و لحاظ کردن توان مالی گروه‌های کم درآمد در تعیین حداقل تفکیک و سطح اشغال و تراکم با تسهیل شرایط مجتمع سازی، به این امر کمک کرد. از دیگر راهکارهای موثر در این زمینه می توان به عدم اکتفا به ساخت مسکن از سوی دولت و حمایت از ساخت خانه های کوچک توسط بخش خصوصی اشاره کرد. از سوی دیگرایجاد نظام مالی پوشش دهنده مسکن برای افراد کم درآمد جامعه از جمله اختصاص وجوه اداره شده برای کاستن از رقم وام و یا پرداخت کمک اجاره از دیگر راهکارهای موثر در این زمینه محسوب می‌شود.
وی همچنین تاکید کرد: استفاده از ابزارهای نوین تامین مالی در بخش مسکن و گسترش این ابزارها در تامین و عرضه مسکن در استطاعت از دیگر رویکردهایی است که باید از سوی سیاست‌گذار بخش مسکن مورد توجه قرار گرفته و برنامه‌های مربوط به استفاده از راهکارهای موثر از این طریق اجرایی شود.ارسال نظر

تعداد کاراکتر 0 از 4000