اجرای ممنوعیت ساخت ‌و ساز مسکن ملی در حرایم گسلی

دسته بندی : اخبار مسکن
۱۳۹۹/۱۰/۱۰
رییس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی پیشنهادهای آن مرکز را در اجرای طرح اقدام ملی مسکن، رعایت مدل‌سازی اطلاعات ساختمان، صنعتی سازی، صرفه‌جویی در مصرف انرژی و جلوگیری از ساخت‌وساز در حرایم گسل‌ها، برشمرد.
پایگاه خبری بانک مسکن

به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا به نقل از وزارت راه و شهرسازی، محمد شکرچی‌زاده رییس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی در خصوص ارایه پیشنهادهای آن مرکز در اجرای طرح اقدام ملی مسکن، گفت: در ارتباط با اجرای طرح اقدام ملی مسکن، مرکز تحقیقات تجارب خود را در خصوص مسکن مهر ، مشکلات و معضلاتی که در خصوص جانمایی‌ها و سایر مسائل فنی داشت در گزارش‌های مفصلی به وزارت راه و شهرسازی ارایه کرده است.

رییس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی ادامه داد: انتظار این است که در اجرای طرح اقدام ملی مسکن بتوان با استفاده از تجربیات به دست آمده، اشکالات احتمالی را به حداقل رساند. همچنین انتظار است تا در طرح اقدام ملی مسکن موضوعاتی همچون BIM (مدل سازی اطلاعات ساختمان)، و صنعتی سازی که مبانی آن توسط مرکز تحقیات در مبحث ۱۱ تدوین شده است مدنظر و ملاک عمل قرار بگیرد.

شکرچی‌زاده از دیگر موضوعاتی که در اجرای طرح اقدام ملی مسکن باید مدنظر قرار بگیرد را توجه به پهنه‌های گسلی که توسط مرکز تحقیقات تهیه و در شورای عالی معماری و شهرسازی تصویب شده است و همچنین رعایت مبحث ۱۹ مقررات ملی موضوع صرفه‌جویی در مصرف انرژی دانست.


کلید واژه ها


ارسال نظر

تعداد کاراکتر 0 از 4000