معاون دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش

دستگاه‌ها برای توسعه آموزش از راه دور برای دوران پساکرونا حمایت کنند

یکی از الزامات توسعه نظام آموزش از راه دور فرهنگ سازی است و انتظار می رود همچون بانک مسکن سایر دستگاه ها در این حوزه برای دوران پساکرونا وارد شوند.
پایگاه خبری بانک مسکن

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری بانک مسکن – هیبنا، مجید رعنایی معاون دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش در چهاردهمین همایش ملی جغرافیا و آموزش از راه دور در شرایط خاص و جشنواره دانش آموزی انشانویسی که با مشارکت بانک مسکن برگزار شد، با تحسین بانک مسکن برای برگزارش جشنواره انشاءنویسی گفت: بانک مسکن از سال های گذشته مسابقات انشانویسی را با موضوعات روز نظیر محیط زیست، آب و خاک برگزار کرده که می تواند دانش آموزان به عنوان آینده سازان کشور را به موضوعات روز حساس کند.

وی در ادامه ضمن تقدیر از بانک مسکن برای میزبانی از همایش ملی جغرافیا و آموزش از راه دور در شرایط خاص اظهار داشت: در شورای عالی آموزش و پرورش موضوعات مختلفی با محوریت آموزش دوران پساکرونا را مورد بررسی قرار دادیم. یکی از الزامات توسعه نظام آموزش از راه دور فرهنگ سازی است و در این زمینه انتظار می رود همچون بانک مسکن سایر دستگاه ها در این حوزه برای دوران پساکرونا وارد شوند. تا بتوانیم آموزش از راه دور را فارغ از منطقه جغرافیایی توسعه دهیم.

وی با بیان اینکه در دوران پسا کرونا قطعا شیوه آموزش کشور به حالت قبل از دوران کرونا بر نمی گردد گفت: قطعا استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات (IT) در نظام آموزشی کشور توسعه می یابد و قطعا معلمان ما هم باید خود را متناسب با شیوه های جدید آموزشی به روز کنند.

معاون دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش در ادامه به موضوع اهمیت آموزش از راه دور اشاره کرد و افزود: در این باب یکی از مسائلی که باید به آن توجه کرد تولید محتوای الکترونیکی است که با توجه به افزایش ضریب نفوذ اینترنت می توان بیش از پیش به آن توجه کرد.

رعنایی تاکید کرد: در حوزه آموزش غیرحضوری آموزش و پرورش برنامه های خوبی برای خانواده ها، دانش آموزان و معلمان پیش بینی کرده است.

وی با بیان اینکه در شورای عالی آموزش و پرورش از سیاست های توسعه کمی و کیفی به کارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در نظام آموزشی استقبال می کنیم، گفت: قطعا ما ناگزیر به توسعه این امر هستیم و یکی از الزامات آن فرهنگ سازی است. انتظار می رود همچون بانک مسکن سایر دستگاه ها با کمک سیاستگذاران آموزشی کشور در این حوزه حمایت کنند تا بتوانیم با تقویت زیرساخت های نرم افزاری و سخت افزاری آموزش از راه دور را فارغ از منطقه جغرافیایی توسعه دهیم.


کلید واژه ها


ارسال نظر

تعداد کاراکتر 0 از 4000