در دیدار دبیر کمیته ملی اسکان بشر با معاون وزیر راه و شهرسازی مطرح شد

بهره مندی از تجارب موفق شرکت عمران شهرهای جدید در سطح بین المللی

دسته بندی : اخبار مسکن
۱۳۹۹/۱۱/۱۲
دبیر کمیته ملی اسکان بشر ج.ا. ایران با معاون وزیر و مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید دیدار و در زمینه گسترش همکاری های میان کمیته ملی اسکان بشر و آن شرکت گفت و گو کرد.
پایگاه خبری بانک مسکن

به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا به نقل از وزارت راه و شهرسازی، یازدهم بهمن ماه محمدمهدی مظاهری دبیر کمیته ملی اسکان بشر ج.ا. ایران در دیدار با حبیب ا.. طاهرخانی معاون وزیر و مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید در زمینه گسترش همکاری های میان کمیته ملی اسکان بشر و آن شرکت گفت و گو کرد.

در این دیدار که در محل شرکت عمران شهرهای جدید برگزار شد، مظاهری ضمن اشاره به رویکرد وزارت راه و شهرسازی در دور جدید فعالیت کمیته ملی اسکان بشر عنوان داشت: کمیته ملی به عنوان مرجع ملی برنامه اسکان بشر در ج.ا. ایران در نظر دارد به منظور استفاده بهینه از ظرفیت های آن آژانس تخصصی سازمان ملل با همه دست اندرکاران و شرکای هبیتات در کشور همکاری کرده و از مشارکت آنان در سطوح ملی و محلی در حوزه مسائل مربوط به توسعه پایدار سکونتگاه های انسانی استقبال می کند.

وی از شرکت عمران شهرهای جدید بعنوان دستگاه مرجع تخصصی توسعه شهرهای جدید در ایران نام برد و افزود: این شرکت می تواند ضمن به اشتراک گذاشتن تجارب موفق خود در سطح بین المللی، از تجارب و نمونه های عملکردی موفق سایر کشورها در زمینه توسعه سکونتگاه های انسانی از طریق برنامه اسکان بشر ملل متحد بهره مند شود.

طاهرخانی مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید نیز در این دیدار ضمن استقبال از فعال تر شدن دبیرخانه کمیته ملی اسکان بشر آن را فرصت مغتنمی برای بهره گیری از تجارب ارزنده بین المللی در حوزه برنامه ریزی و مدیریت سکونتگاه ها و توسعه شهری و ارتقاء زیست پذیری سکونتگاه های شهری دانست.

وی در این دیدار به آمادگی کامل شرکت عمران شهرهای جدید جهت همکاری و پشتیبانی از فعالیت های کمیته ملی اسکان بشر اشاره داشت.


کلید واژه ها


ارسال نظر

تعداد کاراکتر 0 از 4000