با راه اندازی« سیستم احراز هویت برخط» در بانک مسکن انجام شد

انسداد مسیر جعل در عملیات بانکی

بانک مسکن با راه اندازی سیستم احراز هویت برخط، ضریب ایمنی عملیات بانکی را افزایش داد.
پایگاه خبری بانک مسکن

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا، با به‌کارگیری خدمت الکترونیکی ارائه شده از سازمان ثبت احوال و در راستای هم‌سویی با اجرای ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری، پیرامون اجرای ضوابط فنی و اجرایی توسعه دولت الکترونیکی، طراحی فرآیند احراز هویت برخط افراد حقیقی ایرانی در بانک مسکن به انجام رسیده و با توسعه زیرساخت‌های فناوری مورد نیاز در جهت نیل به اهداف توسعه دولت الکترونیک شامل استناد‌پذیری الکترونیکی، کمک به مقابله با سوء استفاده و جعل اسناد هویتی، افزایش سلامت اداری و تسهیل ارائه خدمات به مردم، گام‌ ارزشمندی برداشته شده است.

در دستورالعمل مربوط به راه اندازی سیستم احراز هویت برخط افراد حقیقی ایرانی در بانک مسکن و در خصوص شرایط و نحوه استفاده از خدمات احراز هویت آمده است: کاربران شعب باید به منظور احراز هویت اتباع ایرانی در ارائه خدماتی که در آن ملزم به اخذ تصویر مدارک هویتی (تصویر کارت ملی و شناسنامه) و کپی برابر اصل آنها یا نگاهداری تصویر مدارک هویتی به منظور بایگانی کردن آنها است، ضمن احراز هویت عرفی مشتریان (اخذ کارت ملی، شناسنامه و ... و تطبیق اطلاعات و عکس آن با مشخصات ظاهری)، با استفاده از خدمت مذکور نسبت به شناسایی آنها از طریق امکانات فراهم شده در سیستم که بر پایه خدمت استعلام برخط از سازمان ثبت احوال می‌باشد، اقدام کنند.

عموماً احراز هویت عرفی، به معنای مشاهده اطلاعات مشتری در سیستم و تطبیق آن با اصل مدرک شناسایی (کارت ملی و عکس) و در ادامه بررسی صحت امضا برای احراز هویت است که به منظور ارائه اغلب خدمات بانکی کفایت می‌نماید. لذا در فرآیندهایی نظیر برداشت از حساب و ... که صرفاً احراز هویت عرفی با اخذ و کنترل مدارک شناسایی و تطبیق امضای مشتری (بدون نیاز به اخذ تصاویر مدارک) صورت می‌پذیرد، به طور معمول نیازی به احراز هویت برخط نخواهد بود.

همچنین احراز هویت برخط برای مشتریانی قابل انجام است که پیش‌تر اطلاعات آن ها در فایل اطلاعات مشتریان (CIF) ثبت شده باشد. در صورت عدم وجود اطلاعات، کاربران باید بدواً پس از اخذ و کنترل اصل مدارک، مطابق رویه موجود نسبت به تعریف مشتریان جدید در فایل اطلاعات مشتریان (CIF)، اقدام کنند.

با انجام احراز هویت برخط، اطلاعات شناسنامه‌ای و وضعیت حیات مشتریان از سامانه ثبت احوال به‌روزرسانی شده و در صورت عدم وجود تصویر مشتری (عکس) در پایگاه‌های داده بانک، تصویر آنها از سازمان ثبت احوال اخذ و نمایش داده می‌شود. در صورت وجود مغایرت در سایر مشخصات مشتری، مطابق رویه جاری (اصلاح مشخصات)، بایستی نسبت به اصلاح در فایل اطلاعات مشتریان (CIF) اقدام شود. سوابق احراز هویت شامل تاریخ، زمان و کاربر احرازکننده و ... در سیستم ثبت و بایگانی می‌شود و هر زمان با مراجعه به سیستم قابل ملاحظه خواهد بود.

به گزارش هیبنا، با این اقدام ضریب ایمنی عملیات بانکی به میزان قابل توجهی افزایش خواهد یافت.


کلید واژه ها


ارسال نظر

تعداد کاراکتر 0 از 4000