تحولات بازار معاملات مسکن شهر تهران در دی‌ماه ۱۳۹۹

دسته بندی : اخبار مسکن
۱۳۹۹/۱۱/۲۸
گزارش تحولات بازار معاملات مسکن شهر تهران در دی‌ماه، اطلاعاتی در خصوص قیمت و تعداد آپارتمان معامله‌شده، متراژ، عمر بنا، منطقه شهری، ارزش واحد مسکونی و نرخ اجاره‌بها ارایه می‌کند.
پایگاه خبری بانک مسکن

این گزارش، پیرو گزارش بانک مرکزی که برگرفته از داده‌های خام سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور است تهیه و تنظیم شده است. با تعمق در این آمارها و بررسی وضعیت عرضه و تقاضا در پایتخت، می‌توان وضعیت مسکن در سایر شهرها را نیز پیش‌بینی کرد. بر اساس گزارش دی‌ماه، این اطلاعات ارایه شده است:

1. حجم معاملات مسکن

در دی‌ماه 1399، تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران به 3 هزار و 515 واحد مسکونی رسید که نسبت به ماه قبل آن (آذرماه 1399) 37.6 درصد افزایش و نسبت به ماه مشابه سال قبل (دی‌ماه 1398)، 67.1 درصد کاهش داشته است.

عملکرد معاملات

مقطع زمانی

درصد تغییر

دی 98

آذر 99

دی 99

نسبت به ماه قبل

نسبت به ماه مشابه سال قبل

تعداد معاملات

10687

2555

3515

37.6

67.1-

همچنین بررسی توزیع تعداد واحدهای مسکونی معامله‌شده در شهر تهران به تفکیک عمر بنا در دی‌ماه سال 1399 حاکی از آن است که از مجموع 3 هزار و 515 واحد مسکونی معامله شده، واحدهای تا 5 سال ساخت با سهم 39 درصد، بیشترین سهم را به خود اختصاص داده‌اند. این سهم در مقایسه با دی‌ماه سال قبل حدود 2.8 واحد درصد کاهش یافته و در مقابل به سهم واحدهای با قدمت بالا در تمامی گروه‌های «11 تا 15 سال»، «16 تا 20 سال» و «بیش از 20 سال» ساخت افزوده شده است.

عمر بنا (سال)

دی‌ماه

درصد تغییر

سهم درصد

1397

1398

1399

1398

1399

1398

1399

تا 5 سال

2922

4470

1372

53.0

69.3-

41.8

39.0

10-6

1105

2069

629

87.2

69.6-

19.4

17.9

15-11

930

1351

458

45.3

66.1-

12.6

13.0

20-16

1010

1807

614

78.9

66.0-

16.9

17.5

بیش از 20

754

990

442

31.3

55.4-

9.3

12.6

جمع کل

6721

10687

3515

59.0

67.1-

100

100

توزیع تعداد معاملات انجام‌شده بر حسب مناطق مختلف شهر تهران در دی‌ماه سال 99 حاکی از آن است که از میان مناطق 22 گانه شهر تهران، منطقه 5 با سهم 11.3 درصدی از کل معاملات، بیشترین تعداد قراردادهای مبایعه‌نامه را به خود اختصاص داده است.

همچنین مناطق 4 و 2 به ترتیب با اختصاص سهم‌های مشابه 8.9 و 7.7 درصدی در رتبه‌های بعدی قرار گرفته‌اند. در مجموع 68.2 درصد از کل تعداد معاملات انجام‌شده در شهر تهران در دی‌ماه 99 مربوط به 10 منطقه شهر شامل مناطق 5، 4، 2، 10، 14، 7، 15، 8، 1 و 11 با بیشترین فراوانی بوده و 12 منطقه باقی‌مانده 31.8 درصد از کل تعداد معاملات را به خود اختصاص داده‌اند.

نمودار توزیع مناطق شهر تهران بر حسب سهم از تعداد معاملات انجام شده در دی‌ماه 1399

5516082/16/2021 11:13:54 AMhttps://www.hibna.ir/media/Image/2021/02/202102102757457695_Thum.jpg

2. تحولات قیمت مسکن

در دی‌ماه سال 99، متوسط قیمت یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله‌شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی شهر تهران 273 میلیون و 860 هزار ریال بوده است که نسبت به ماه قبل (آذرماه 1399) و ماه مشابه سال قبل (دی‌ماه 1398) به ترتیب معادل 1.8 و 98.3 درصد افزایش داشته است.

عملکرد معاملات

مقطع زمانی

درصد تغییر

دی 98

آذر 99

دی 99

نسبت به ماه قبل

نسبت به ماه مشابه سال قبل

متوسط قیمت هر متر مربع (هزار ریال)

138091

269055

273860

1.8

98.3

در میان مناطق 22 گانه شهرداری تهران نیز بیشترین متوسط قیمت یک مترمربع زیربنای مسکونی معامله شده معادل 600.3 میلیون ریال به منطقه 1 و کمترین آن با 121.5 میلیون ریال به منطقه 18 تعلق داشته است. ارقام مزبور نسبت به ماه مشابه سال 1398 به ترتیب 99 و 86.1 درصد افزایش داشته‌اند.

نمودار متوسط قیمت یک مترمربع زیربنای واحد مسکونی مناطق شهر تهران-(مبالغ به میلیون ریال)

43110322/16/2021 11:15:17 AMhttps://www.hibna.ir/media/Image/2021/02/202102105833372846_Thum.jpg

3. مقایسه رشد بهای مسکن با رشد قیمت سایر بازارها در دی 1399

بازارهای مختلف کشور در دی‌ماه سال جاری به استثنای بازار مسکن، شاهد رشد منفی بوده‌اند. بازدهی بازارهای طلای 18 عیار، سکه امامی، شاخص کل بازار بورس و دلار در دی‌ماه، به ترتیب با 14، 14.2، 20 و 16.5 درصد رشد منفی همراه بوده است و این در حالی است که قیمت مسکن در دی‌ماه، 1.8 درصد افزایش داشته است.

4186192/16/2021 11:16:17 AMhttps://www.hibna.ir/media/Image/2021/02/202102102466265472_Thum.jpg

4. تحولات بازار معاملات مسکن شهر تهران در ده‌ماهه نخست سال 1399

تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران در ده‌ماهه نخست سال 1399 به حدود 74.1 هزار واحد مسکونی رسید که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، 23.3 درصد افزایش نشان می‌دهد. در این مدت، متوسط قیمت یک متر مربع بنای واحد مسکونی معامله‌شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در شهر تهران 227.7 میلیون ریال بوده است که نسبت به دوره مشابه سال قبل 76.8 درصد افزایش داشته است.

عملکرد معاملات در ده‌ماهه نخست 1399

ده‌ماهه

درصد تغییر

1397

1398

1399

1398

1399

تعداد معاملات (واحد مسکونی)

104641

60095

74113

42.6-

23.3

متوسط قیمت هر متر مربع (هزار ریال)

77628

128800

227727

65.9

76.8

5. تحولات اجاره‌بهای مسکن

بررسی شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران و در کل مناطق شهری در دی‌ماه 1399 نشان‌دهنده رشدی معادل 29.7 و 32.6 درصد نسبت به ماه مشابه سال قبل است.

نمودار روند رشد قیمت مسکن و اجاره‌بها در شهر تهران نسبت به ماه مشابه سال قبل

45210232/16/2021 11:20:11 AMhttps://www.hibna.ir/media/Image/2021/02/202102104973136103_Thum.jpg

نتیجه‌گیری

نتیجه بررسی‌ها حاکی از آن است که تمامی بازارهای طلا، سکه، بورس و دلار طی دی‌ماه، شاهد رشد منفی بوده‌اند ولی بازار معاملات مسکن رشد مثبت را تجربه کرده است. بازار معاملات مسکن شهر تهران در دی‌ماه 99 مجددا رشد یافته و وارد کانال 27 میلیون تومان شده و نسبت به دی‌ماه سال گذشته دو برابر شده است. با توجه به آنکه کمتر از دو ماه به پایان سال جاری باقی‌مانده، باید دید واکنش فروشندگان واقعی و خریداران واقعی به افزایش قیمت در بازار مسکن چه خواهد بود و آیا بازار وارد تعادل جدیدی خواهد شد؟

گردآوری و تنظیم:

اداره کل بررسی‌های اقتصادی و توسعه محصول


کلید واژه ها


ارسال نظر

تعداد کاراکتر 0 از 4000