عضو بنیاد اتیسم کردستان :

نگرش بانک مسکن به حوزه مسئولیتهای اجتماعی بسیارارزشمند و والاست.

در راستای توسعه فعالیتهای مسئولیت اجتماعی بانک، مدیریت شعب استان کردستان با بنیاد حمایت از اتیسم استان کردستان تفاهم نامه همکاری امضاء کرد.
پایگاه خبری بانک مسکن

به گزارش خبرنگار استانی پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا: جلال الدین سلیمی مدیر شعب استان با ابراز خرسندی در جمع فعالان مدنی استان خصوصا اعضای بنیاد حمایت از بیماران اتیسم گفت: برای بسیاری از مردم جامعه شاید بیماری اتیسم نامانوس باشد اما امروز شما با رسالت مدنی خود ، در کنار کمک به خانواده های دارای بیمار اتیسم ،موجب آگاهی بخشی عمومی در این حوزه شده اید.

سلیمی حضور بانک در حوزه های اجتماعی را جزء فعالیتهای بانک در کنار فعالیتهای مالی و پولی عنوان کرد و تصریح نمود: بانک مسکن نقش پررنگی در بسیار از حوزه های مسئولیت اجتماعی دارد و برای ما افتخار است که بتوانیم در کنار بنیاد حمایت از اتیسم ، با حمایتهای مادی و معنوی خود ، مرهمی برای خانواده اتیسم استان باشیم.

وی انعقاد تفاهم نامه با بنیاد اتیسم استان را کاری ارزشمند خطاب کرد و افزود: به هیچ وجه نگاه ما در بانک مسکن ،دیدگاه صرف بنگاه داری اقتصادی نیست ، بلکه در همراهی و در مواجهه با بنیاد نیکوکاری اتیسم، بحث فقط پذیرفتن مسئولیت اجتماعی است و این موجب عاقبت بخیری در دردنیاو آخرت می شود.

مدیر شعب کردستان به معرفی خدمات و حسابهای بانک پرداخت و گفت: بانک مسکن بانکی است که اکثر حسابهای آن حساب های برنامه ای است یعنی بصورت بلند مدت افراد می توانند استفاده کنند و ما می توانیم در این حوزه هم یاریگر خانواده های اتیسم باشیم و به مادران و پدران دارای کودکان اتیسم کمک کنیم که دغدغه مندی آینده فرزندانشان را نداشته باشند.

در ادامه این نشست دکتر اشرافی عضو هیات مدیره بنیاد اتیسم استان کردستان از برنامه ها و فعالیتهایی بانک در حوزه مسئولیت های اجتماعی تقدیر کرد و گفت: نگرش بانک مسکن به حوزه مسئولیتهای اجتماعی بسیارارزشمند و والاست.

اشرافی رویکرد بانک مسکن استان را رویکردی متناسب با ارزش های بنیادی و والا و مسئولیت های اجتماعی عنوان کرد و افزود: رویکرد بانک مسکن صرفاً رویکردی مالی و اقتصادی نیست، بلکه این بانک با درک درستی از یک مسئلهی اجتماعی، از کارکرد نهادهای مدنی در حوزه مسئولیت های اجتماعی بخوبی آگاه است.

وی نهادهای مدنی را حد واسط بین دولت و ملت عنوان کرد و ابراز داشت: نهادهای مدنی همچون بنیاد حمایت از بیماران اتیسم نیازمند کارکرد نهادهایی چون بانک مسکن است و بانک مسکن به مثابه ی پلی است میان دولت، بخش خصوصی و جامعه ی مدنی که امروز این بانک بزرگ بعنوان تسهیل کننده ، نقش بسیار تعیین کننده ای در انجام رسالت بنیاد اتیسم دارد.

دکتر اشرافی به رسالت بانک مسکن در ایجاد سرپناه برای میلیون ها ایرانی اشاره کرد و گفت: وظیفه بانک مسکن تامین سرپناه ایرانیان است که خود به نوعی مسئولیت اجتماعی بانک در قبال ایجاد مکان آسایش مردم است که در کنار این رسالت، کمک به رفع نیاز خانواده های اتیسم، موجب محبوبیت اجتماعی بانک می شود.

لازم بذکر است در پایان این نشست مدیریت شعب استان کردستان در راستای حمایت از بیماران اتیسم استان، تفاهم نامه همکاری با بنیاد حمایت از اتیسم استان کردستان امضاء کرد.ارسال نظر

تعداد کاراکتر 0 از 4000