بررسی نسبت تسهیلات غیرجاری به کل تسهیلات ریالی و ارزی

دسته بندی : اقتصاد کلان
۱۳۹۹/۱۱/۲۹
نسبت تسهیلات غیرجاری به کل تسهیلات ارزی و ریالی در ۳ماهه تابستان امسال بین ۸.۵ تا ۹.۵ درصد بود به نحوی که در تیرماه رقم ۹.۵ درصدی و در مرداد و شهریور به ترتیب ۹.۱ درصد و ۸.۷ درصد به ثبت رسید.
پایگاه خبری بانک مسکن

به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا به نقل از ایبنا، بررسی گزارش جدید نماگرهای اقتصادی در ۳ ماهه دوم سال جاری که از سوی بانک مرکزی منتشر شده نشان می دهد که نسبت تسهیلات غیرجاری به کل تسهیلات ریالی در سال ۹۵ با رقم ۹.۵ درصد ثبت شد که این نسبت در سال های ۹۶، ۹۷ و ۹۸ به ترتیب ۱۰.۳درصد، ۱۰.۰ درصدی و ۸.۶ درصد بود. براین اساس نسبت تسهیلات غیرجاری به کل تسهیلات ریالی در سال ۹۸ به نسبت اسفند سال ۹۷ با کاهش ۱۴درصدی مواجه بود. همچنین میزان مولفه در سال ۹۷ نسبت به اسفند ۹۶ کاهش ۲.۹ درصدی داشت.

براساس این گزارش، نسبت تسهیلات غیرجاری به کل تسهیلات ارزی در سال گذشته ۱۰.۶ درصدی بود که نسبت به اسفند سال ۹۷ رشد ۸.۲ درصدی داشت. این نسبت برای سال ۹۷ رقم ۹.۸درصدی و برای سال ۹۶ و ۹۵ نیز به ترتیب ۱۰.۳ و ۱۳.۲ درصدی را به ثبت رساند. این نسبت در سال ۹۶ در مقایسه با اسفند سال قبل از خود، شاهد کاهش ۲۲درصدی و در سال ۹۷ نیز به نسبت اسفند سال ۹۶ کاهش ۴.۹درصدی بودیم.

همچنین براساسی آمار بانک مرکزی، نسبت تسهیلات غیرجاری به کل تسهیلات ریالی در فروردین ماه امسال ۹.۵درصد با کاهش ۸.۷درصدی نسبت به مدت مشابه سال ۹۸ بود. این رقم در اردیبهشت ماه ۱۰.۴ درصد بود که باز هم نسبت به ماه مشابه خود در سال گذشته کاهش ۱.۹ درصدی را ثبت کرد. نسبت تسهیلات غیرجاری به کل تسهیلات ریالی در خرداد ماه به ۱۰.۱درصد با کاهش ۳.۸درصدی در مقایسه با خرداد ماه ۹۸ رسید. این نسبت ها در ماه‌های تیر، مرداد و شهریور نیز به ترتیب ۸.۸ درصد با کاهش ۱۴.۶ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته، ۸.۳ درصد با کاهش ۲۰.۳ درصدی در مقایسه با مرداد سال ۹۸ و ۷.۸ درصد با کاهش ۲۲.۸ درصدی به نسبت ماه مشابه در سال گذشته بود.

همچنین نسبت تسهیلات غیرجاری به کل تسهیلات ارزی در فروردین ماه سال ۹۹ حدود ۱۱.۹ درصد، در اردیبهشت ماه ۱۱.۰ درصد و خرداد ۱۲.۱ درصد بود. نسبت تغییرات این ماه ها در مقایسه با ماه مشابه خود در سال ۹۸ نیز به ترتیب ۷.۲ درصد، منفی ۰.۹ درصد و منفی ۱۴.۸ درصد به ثبت رسید.

در تیرماه نیز این نسبت ۱۲.۵ درصد با کاهش ۱۵.۰ درصدی به نسبت تیر ماه سال ۹۸ بود. در دومین ماه تابستان ۹۹ نیز نسبت تسهیلات غیرجاری به کل تسهیلات ارزی ۱۲.۵ درصد ثبت شد که در مقایسه با مرداد ماه سال ۹۸ با کاهش ۱۲.۶درصدی مواجه شد. این میزان در شهریور امسال رقم ۱۲.۸ درصدی را به ثبت رساند که رشد ۲۵.۵ درصدی را در کارنامه خود داشت.

براساس این گزارش، ‌ نسبت تسهیلات غیرجاری به کل تسهیلات ارزی و ریالی در ۳ماهه تابستان امسال بین ۸.۵ تا ۹.۵ درصد بود به نحوی که در تیرماه رقم ۹.۵ درصدی و در مرداد و شهریور به ترتیب ۹.۱ درصد و ۸.۷ درصد به ثبت رسید. درصد تغییرات این ماه ها نسبت به مدت مشابه سال ۹۸ نیز منفی ۱۳.۶ درصد برای تیرماه، منفی ۱۸.۰ درصد برای مرداد و منفی ۱۳.۹ درصد برای شهریور ماه بود.


کلید واژه ها


ارسال نظر

تعداد کاراکتر 0 از 4000