گزارش شاخص بهای مصرف کننده در بهمن ماه چه می گوید؟‌

تورم صفر بخش مسکن

دسته بندی : اخبار مسکن
۱۳۹۹/۱۲/۰۲
گزارش مرکز آمار ایران در بهمن ماه سال جاری نشان می دهد که تورم ماهانه بخش مسکن در بهمن ماه به میزان صفر بوده است، اما تورم ماهانه کل رقم 2.5 درصد را ثبت کرده است.
پایگاه خبری بانک مسکن

به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا، مرکز آمار ایران گزارش شاخص بهای مصرف کننده در دومین ماه زمستان سال جاری را منتشر کرد. بررسی این گزارش نشان می دهد که در بهمن ماه تورم بخش مسکن و سوخت ها به میزان صفر درصد گزارش شده است. در حقیقت، رشد قیمت ها در دومین ماه زمستان در بخش مسکن متوقف شده است. به نظر می رسد که فروکش تقاضا و افزایش جو رکودی، در ایست قیمت های بخش مسکن موثر بوده است.در این گزارش برای ارزیابی بخش مسکن، تغییرات قیمت اجاره و ارزش اجاری املاک مدنظر قرار می گیرد.

منظور از نرخ تورم ماهانه، درصد تغییر عدد شاخص قیمت، نسبت به ماه قبل می‌باشد. نرخ تورم ماهانه بهمن ١٣٩٩ به 2.5 درصد رسیده که در مقایسه با همین اطلاع در ماه قبل، ٠.٧ واحد درصد افزایش داشته است. علت بالا بودن تورم ماهانه، به رغم تورم صفر بخش مسکن، تورم بخش خوراکی ها بوده است. تورم ماهانه برای گروه‌های عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» و «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» به ترتیب ٥.٢ درصد و ١.١ درصد بوده است. این در حالی است که نرخ تورم ماهانه برای خانوارهای شهری 2.4 درصد است که نسبت به ماه قبل ٠.٥ واحد درصد افزایش داشته است. هم‌چنین این نرخ برای خانوارهای روستایی ٣.٣ درصد بوده که نسبت به ماه قبل ١.٦ واحد درصد افزایش داشته است.

در گروه خوراکی و آشامیدنی ها بیشترین افزایش قیمت نسبت به ماه قبل مربوط به گروه قند، شیرینی و شکر، گروه سبزیجات شامل خیار، بادمجان، لوبیا سبز و کدوسبز و گروه میوه ها شامل موز و انار بوده است. همچنین در گروه گوشت قرمز و گوشت ماکیان، قیمت مرغ ماشینی، گوشت گوسفند و گوشت گاو افزایش یافته است. در بهمن ماه سال جاری، نرخ تورم نقطه به نقطه به عدد 48.2 درصد رسیده است. به بیان دیگر، به طور میانگین خانوار 48.2 درصد بیشتر از بهمن ماه سال 1398 برای خرید یک مجموعه کالاها و خدمات یکسان هزینه کرده اند. نرخ تورم نقطه ای بهمن ماه سال جاری نسبت به ماه قبل 2 واحد درصد افزایش یافته است. نرخ تورم نقطه ای برای خانوارهای شهری 47.2 درصد است که نسبت به ماه قبل 1.2 واحد درصد افزایش داشته است. همچنین این نرخ برای خانوارهای روستایی 53.6 درصد بوده که نسبت به ماه قبل 3.8 واحد درصد افزایش یافته است. منظور از نرخ تورم سالانه، درصد تغییر میانگین اعداد شاخص قیمت در یک سال منتهی به ماه جاری، نسبت به دوره مشابه قبل از آن می‌باشد. نرخ تورم سالانه بهمن ماه ١٣٩٩ برای خانوارهای کشور به 34.2 درصد رسیده که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل، 0.2 واحد درصد افزایش نشان می‌دهد .هم‌چنین نرخ تورم سالانه برای خانوارهای شهری و روستایی به ترتیب 34.1 درصد و 0.35 درصد می‌باشد که برای خانوارهای شهری 1.9 واحد درصد افزایش و برای خانوارهای روستایی ٢.٥ واحد درصد افزایش داشته است.ارسال نظر

تعداد کاراکتر 0 از 4000