هیبنا بر اساس آمارهای رسمی گزارش می دهد

مناطق ارزان تر تهران برای ساخت و ساز

دسته بندی : اخبار مسکن
۱۳۹۹/۱۲/۰۹
مناطق ارزان تر شهر تهران برای ساخت و ساز مسکن از سوی سازنده ها و متقاضیان ساخت واحدهای مسکونی در آمارهای رسمی معرفی شد.
پایگاه خبری بانک مسکن

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا، آمارهای رسمی از تحولات بازار ساخت و ساز شهر تهران نشان می دهد هم اکنون به لحاظ متوسط سطح قیمت گران ترین جزء ساختمانی-میانگین قیمت هر مترمربع زمین- ، مناطق 22 گانه شهر تهران به سه گروه قابل طبقه بندی هستند که در این میان یک گروه از مناطق به لحاظ مناسب تر بودن سطح قیمت زمین و ملک کلنگی، به عنوان مناطق ارزان تر برای ساخت آپارتمان از سوی سازنده ها معرفی می شوند.

آمارهای منتشر شده در این باره از سوی مرکز آمار ایران نشان می دهد در شرایط فعلی سه گروه قیمتی از زمین های قابل ساخت در شهر تهران قابل تفکیک است که یک گروه مربوط به زمین های گران قیمت، یک گروه زمین های با سطح قیمتی متوسط و گروه دیگر زمین های با سطح قیمتی پایین تر از سایر مناطق هستند.

در حالی که هم اکنون میانگین قیمت هر مترمربع زمین و ملک کلنگی برای تخریب و نوسازی، در شهر تهران به بیش از 41 میلیون تومان رسیده است، در آمارهای رسمی سه گروه قیمتی شامل زمین های با قیمت هر مترمربع بیش از 32 میلیون تومان، زمین های با قیمت هر مترمربع 18 تا 32 میلیون تومان و زمین های با قیمت هر مترمربع کمتر از 18 میلیون تومان تفکیک شده اند. بر این اساس، سه دسته مناطق واقع در این سه گروه قیمتی نیز تعیین شده است.

هم اکنون 6 منطقه شهر تهران به لحاظ متوسط قیمت هر مترمربع زمین و ملک کلنگی در گروه مناطق ارزان تر شهر تهران قرار دارند که میانگین قیمت هر مترمربع زمین در این مناطق کمتر از 18 میلیون تومان است. این سطح قیمتی کمتر از نصف متوسط قیمت زمین در شهر تهران است از این رو سازنده هایی که در این مناطق اقدام به ساخت مسکن می کنند دست کم هزینه ای معادل یک دوم هزینه ساخت مسکن از ناحیه تامین زمین در مناطق متوسط شهری تهران متحمل می شوند. هر چند قیمت فروش مسکن نیز در این مناطق پایین تر از سایر مناطق است اما این مناطق برای ساخت و ساز از سوی سازنده های تازه کار و افرادی که در ابتدا از سرمایه اولیه کمتری برای ساخت مسکن برخوردارند، مناسب تر از سایر مناطق است. همچنین این مناطق به برخی از سازنده ها که به دلیل عدم فروش واحدهای مسکونی آماده خود در مناطق دیگر موفق به تامین نقدینگی کافی برای ساخت و ساز در مناطق گران تر نشده اند، نیز توصیه می شود.

ضمن آنکه به دلیل پایین تر بودن سطح قیمت ها در این مناطق انتظار می رود تقاضا برای خرید مسکن در ابتدای دوره رونق بعدی بازار مسکن افزایش یابد و واحدهای ساخته شده در این مناطق به جهت مناسب تر بودن سطح قیمت، سریعتر از واحدهای ساخته شده در مناطق گران تر به فروش برسد. مناطق 15 تا 20 شهر تهران در این گروه قرار دارند.

آمارهای رسمی همچنین نشان می دهد 8 منطقه دیگر شهر تهران شامل مناطق 9 تا 14 و مناطق 21 و 22 در ردیف مناطق متوسط به لحاظ میانگین قیمت هر مترمربع زمین قرار دارند. متوسط قیمت هر مترمربع زمین در این مناطق در بازه 18 تا 32 میلیون تومان قرار گرفته است که این میزان نیز از میانگین قیمت هر مترمربع زمین در شهر تهران یعنی حول و حوش 41 میلیون تومان کمتر است. مناطق 1 تا 8 شهر تهران مناطقی هستند که میانگین قیمت هر مترمربع زمین در آن ها بیش از 32 میلیون تومان است و این مناطق، گران ترین نواحی شهر برای ساخت و ساز محسوب می شوند.


کلید واژه ها


ارسال نظر

تعداد کاراکتر 0 از 4000