هیبنا گزارش می دهد

شروع معاملات اوراق تسهیلات مسکن با قیمت کف

دسته بندی : اخبار مسکن
۱۴۰۰/۰۱/۱۵
بازار معاملات اوراق تسهیلات مسکن در حالی آغاز به کار کرده است که قیمت اوراق گواهی حق تقدم تسهیلات مسکن در سال جدید در سطح حداقلی(کف قیمتی) قرار گرفته است.
پایگاه خبری بانک مسکن

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا، بازار معاملات اوراق گواهی حق تقدم تسهیلات مسکن که به عنوان بازار بالادست معاملات خرید مسکن شناخته می شود در سال جدید با سطح حداقلی قیمت آغاز به کار کرده است طوری که میانگین قیمت هر فقره اوراق تسهیلات مسکن به ارزش 500 هزار تومان در روزهای آغازین سال 1400 مسیر کاهشی در پیش گرفته است.

کارشناسان و فعالان بازار اوراق تسهیلات مسکن در تعبیر و تفسیر شرایط کنونی می گویند: هم اکنون بازار اوراق تسهیلات مسکن که در واقع می توان از آن به عنوان بازار بالادست معاملات خرید وفروش واحدهای مسکونی یاد کرد در کف قیمتی قرار گرفته است.

این موضوع دست کم دو مزیت مهم برای بازار و متقاضیان خرید وفروش واحدهای مسکونی به همراه دارد. اولین مزیت مهم این موضوع قرار گرفتن هزینه تامین تسهیلات خرید مسکن برای متقاضیان بازار مسکن در کف و یا در سطح حداقلی است که باعث می شود این گروه از متقاضیان بتوانند با هزینه کمتری اقدام به خرید مسکن با استفاده از تسهیلات بانک مسکن کنند.

از سوی دیگر مزیت مهمی از این طریق برای بازار معاملات مسکن وفروشنده ها متصور است. کاهش هزینه در بازار بالادست معاملات مسکن یا همان بازار معاملات اوراق که در نهایت منجر به کاهش قیمت تمام شده تسهیلات مسکن برای متقاضیان خرید مسکن با استفاده از تسهیلات اوراق می شود زمینه ای برای افزایش میل متقاضیان برای ورود به بازار و خرید مسکن با کمک تسهیلات است.

این موضوع می تواند دست کم در شرایط فعلی در فروش بخشی از واحدهای مسکونی عرضه شده به بازار مسکن موثر باشد. به خصوص در شهرهای متوسط و کوچک که رقم تسهیلات همچنان بخش موثری از هزینه خرید واحدهای مسکونی را تامین می کند این موضوع می تواند در افزایش تعداد معاملات خرید وفروش مسکن به نفع بازار، خریداران و فروشندگان موثر واقع شود.

در حال حاضر دریافت تسهیلات خرید مسکن با استفاده از اوراق بیشترین میزان تسهیلات دریافتی از سوی متقاضیان خرید مسکن در شبکه بانکی است. در واقع سهم این تسهیلات در تامین مالی مسکن از سایر تسهیلات موجود در این بخش بیشتر است.

به همین علت نوسانات کاهشی یا افزایشی در قیمت اوراق می تواند به طور غیرمستقیم بر سطح تقاضای خرید مسکن از سوی متقاضیان مصرفی و در برخی موارد تقاضای سرمایه ای اثرگذار باشد.

بررسی های انجام شده نشان می دهد هم اکنون قیمت اوراق تسهیلات خرید مسکن در کانال 50 هزار تومانی قرار گرفته است. طی روزهای ابتدایی از سال جدید قیمت اوراق در کانال 50 هزار تومان عقبگرد داشته است و هم اکنون متوسط قیمت هر فقره اوراق تسهیلات خرید مسکن در مرز 53 هزار تومان قرار دارد. این در حالی است که در سال گذشته قیمت اوراق کانال های قیمتی متفاوتی را تجربه کرد وتحت تاثیر نوسانات بازار سرمایه تا مرز 100 هزار تومان نیز پیشروی کرد. همزمان با کاهش التهاب در بازار مسکن قیمت اوراق تسهیلات مسکن نیز به سطح حداقلی بازگشت کرد و هم اکنون در کانال 50 هزار تومان قرار گرفته است.


کلید واژه ها


ارسال نظر

تعداد کاراکتر 0 از 4000