در قالب سیاست های اعتباری بانک مسکن پیش بینی شد

سه نوع تسهیلات جدید بانک مسکن برای بازار مسکن ۱۴۰۰

محمد حسن علمداری، عضو هیأت مدیره بانک مسکن از تدارک سه نوع تسهیلات جدید در بسته تسهیلاتی بانک مسکن در قالب سیاست های اعتباری سال ۱۴۰۰ خبر داد.
پایگاه خبری بانک مسکن

محمد حسن علمداری، عضو هیأت مدیره بانک مسکن با اشاره به تطبیق سیاست های اعتباری این بانک در سال ۱۴۰۰ با رهنمودهای مقام معظم رهبری و شرایط اقتصاد کلان کشور، به پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا، گفت: سیاست های اعتباری بانک مسکن در سالهای اخیر با سرعت بیشتری به سمت جامعیت و متحول شدن پیش می رود با این حال تدوین سیاست های اعتباری برای سال ۱۴۰۰ با قدری تفاوت نسبت به سال های گذشته انجام شد.به این معناکه سیاست های اعتباری سال ۱۴۰۰ منطبق با تغییرات در شرایط اقتصادی کشور، نیازها و انتظارات متقاضیان و الزامات حوزه اعتباری و تامین مالی برای پاسخگویی به نیاز جامعه مخاطب تدوین و مورد تصویب هیات مدیره محترم بانک مسکن قرار گرفت.

وی ادامه داد: با نگاه کلی به این سه اصل اساسی تصمیم بر آن شد تا سیاست های اعتباری سال ۱۴۰۰، متنوع تر و کامل تر پیش بینی شود و براین اساس نیز چندین محصول جدید در سبد تسهیلاتی بانک مسکن برای سال جاری قرار گرفت تا نیازهای متقاضیان را در شرایط جدید اقتصادی پوشش دهد.

وی در توضیح سبد متنوع تسهیلاتی بانک مسکن که برای سال ۱۴۰۰ پیش بینی شده، عنوان کرد: در این سبد علاوه بر تسهیلاتی همچون تسهیلات مشارکت مدنی، تسهیلات خرید و جعاله، تسهیلات فروش اقساطی مسکن، فروش اقساطی ناشی از واگذاری سهم الشرکه که مربوط به پروژه هایی است بانک در آنها مشارکت داشته، تسهیلات مرابحه و... که طی سال های گذشته برای پاسخگویی به نیاز مخاطبان پیش بینی و پرداخت می شد، سه محصول تسهیلاتی جدید نیز طراحی و در دست اقدام برای پرداخت در سال جاری قرار داد.

علمداری تصریح کرد: اولین نوع تسهیلات جدید در حوزه مسکن استیجاری یعنی تسهیلات ودیعه مسکن است. طی سال های گذشته، موضوع تسهیلات ودیعه مسکن به دلایل مختلف از جمله مباحث حقوقی و فقهی با ابهام مواجه بود، این در حالی است که سهم قابل توجهی از بازار مسکن را مسکن استیجاری تشکیل می دهد و همین موضوع اهمیت پرداخت این تسهیلات را نشان می دهد.

به گفته وی دومین محصول جدید سبد تسهیلاتی بانک مسکن، تسهیلات جعاله تکمیل واحدهای مسکونی است.

محمد حسن علمداری، عضو هیأت مدیره بانک مسکن در مورد این نوع تسهیلات توضیح داد: آنچه تاکنون به عنوان تسهیلات جعاله مسکن به متفاضیان تا سقف ۴۰ میلیون تومان پرداخت می شد مربوط به تعمیر واحدهای مسکونی است اما امسال علاوه براین نوع تسهیلات، تسهیلات جعاله برای تکمیل واحدهای مسکونی نیز طراحی و در سبد تسهیلاتی بانک مسکن قرار گرفت. سقف ریالی درنظر گرفته شده برای این نوع تسهیلات معادل ۱۵۰ میلیون تومان است.

وی تاکید کرد: کاربرد تسهیلات جعاله تکمیل در مواردی است که واحدهایی که در دست احداث بوه اما به دلایل مختلفی از جمله عدم توانایی مالی سازنده از تکمیل واحد به جهت افزایش شدید قیمتها نیمه تمام مانده است، می تواند مورد استفاده قرار گیرد. مطابق با نتایج مطالعات و بررسی های انجام شده، بخش قابل توجهی از پروژه های راکد و نیمه تمام در حوزه ساخت وساز به دلیل افزایش قابل توجه هزینه های ساخت وساز بوده است از این رو از آنجاکه سازندگان امکان تامین مالی را نداشتند پروژه ها به صورت نیمه تمام، متوقف شده اند، بنابراین برطبق برآوردهای انجام شده این نوع تسهیلات می تواند به تکمیل و عرضه پروژه های ساختمانی نیمه تمام و رها شده کمک کند.

وی همچنین افزود: سومین محصول جدید در سید تسهیلاتی بانک مسکن تسهیلات مرابحه تعمیرات اساسی یا به عبارتی بازسازی واحدمسکونی است که با سقف ریالی ۱۵۰ میلیون تومان پیش بینی شده است.


کلید واژه ها


ارسال نظر

تعداد کاراکتر 0 از 4000