سرویس های سامانه پیچک فعال شد

بانک مسکن با توجه به اصلاح قانون صدور چک و با توجه به الزام بانک مرکزی جهت ارائه سرویس های سامانه پیچک در درگاه های غیرحضوری، تغییرات لازم در اینترنت بانک مسکن را تشریح کرد.
پایگاه خبری بانک مسکن

به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا، این تغییرات شامل مواردی نظیر: «درخواست ثبت صدور چک در سامانه صیاد توسط صادرکننده/صادرکنندگان»، «تایید / رد دریافت چک در سامانه صیاد توسط گیرنده/گیرندگان»، «انتقال چک در سامانه صیاد به گیرنده/گیرندگان جدید»، «استعلام مشخصات چک ثبت شده در سامانه صیاد توسط صادرکننده/صادرکنندگان» و «استعلام وضعیت چک در سامانه صیاد توسط گیرنده/گیرندگان» است. این بانک جهت سهولت کار مشتریان، راهنمای کاربری مربوط را نیز منتشر کرده است. بر این اساس، امکان درخواست ثبت چک فقط برای چک هایی در سامانه اینترنت بانک فراهم خواهد شد که حساب جاری آن چک در اینترنت بانک فعال باشد. همچنین از طریق این سرویس می توان مشخصات چک شامل مبلغ،تاریخ سررسید، گیرنده و ... را در سامانه ثبت کرد. از سوی دیگر، در چک هایی که صاحب حساب اشتراکی یا حقوقی می باشد، درخواست ثبت چک، تایید چک و انتقال چک پس از ارسال به کارتابل صاحبان امضاء حساب و مطابق با قاعده برداشت، برای سامانه پیچک ارسال خواهد شد. لذا چنانچه یکی از صاحبان امضاء درخواست مورد نظر را تایید نکند، فرآیند درخواست متوقف خواهد شد.

همچنین بر اساس این گزارش قابلیت استعلام، تایید و انتقال چک همه بانک ها در اینترنت بانک مسکن وجود دارد. لازم به ذکر است که کاربر تنها امکان تایید، رد و انتقال چک هایی را که در وجه وی صادر شده است، خواهد داشت. در این گزارش توضیحاتی برای هر کدام از سرویس ها ارائه شده است. در این راهنما، مراحل درخواست ثبت چک، تایید یا رد چک، انتقال چک، استعلام توسط صادرکننده و استعلام توسط گیرنده چک درج شده است. کاربران و متقاضیان استفاده از چک می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر درخصوص هر یک از این مراحل یا به سایت بانک مسکن مراجعه کرده یا این که به نزدیکترین شعب بانک مسکن مراجعه کنند. هیبنا در گزارش های بعدی جزییات بیشتری از هر یک از این مراحل ارائه خواهد کرد. لازم به ذکر است که بر اساس اصلاحیه قانون چک با هدف کاهش معضلات صدور چک بلامحل، تسریع در نقل و انتقال، افزایش ضریب اطمینان، بانک مرکزی سامانه ای با نام صیاد را راه اندازی کرده است. هدف این سامانه، محرومیت افراد بدحساب از دریافت دسته چک و کاهش میزان چک برگشتی است. سامانه صیاد به شکلی طراحی شده که صدور هر برگ چک نیازمند ثبت هویت گیرنده، مبلغ و تاریخ چک است تا براساس شناسه برگه چک، امکان ثبت هویت شخص جدید قبل از تسویه فراهم شود. نکته مهم تر در این سامانه، گنجاندن سقف اعتبار برای صادرکنندگان چک است. در این حالت از طریق شناسه ها و سامانه های طراحی شده گیرنده چک، از سقف اعتباری صادرکننده و پشتوانه چک مطلع خواهد شد.ارسال نظر

تعداد کاراکتر 0 از 4000