مبادله ۷.۵ میلیون فقره چک در اردیبهشت ماه

دسته بندی : اقتصاد کلان
۱۴۰۰/۰۳/۳۰
حدود ۷ میلیون و ۵۰۰ هزار فقره چک به ارزشی حدود ۱۹۴۳ هزار میلیارد ریال در اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۰ در کشور مبادله شد که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد و مبلـغ به ترتیب ۷.۶ درصـد و ۳۱.۳ درصد افزایش نشان می‌دهد.
پایگاه خبری بانک مسکن

به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا به نقل از ایبنا، براساس آمار بانک مرکزی، حدود ۷ میلیون و ۵۰۰ هزار فقره چک به ارزشی حدود ۱۹۴۳ هزار میلیارد ریال در اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۰ در کل کشور مبادله شد که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد و مبلـغ به ترتیب ۷.۶ درصـد و ۳۱.۳ درصد افزایش نشان می‌دهد. در ماه مورد گزارش در استان تهران حدود ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار فقره چک به ارزشی بیش از ۹۳۲ هزار میلیارد ریال مبادله شد.

در اردیبهشت ماه سال جاری ۴۷.۸ درصد از تعداد چک‌های مبادله‌ای کل کشور در سه استان تهران، اصفهان و خراسان رضوی مبادله شده است که به ترتیب با ۲۹ درصد، ۱۱.۱ درصد و ۷.۷ درصد بیش‌ترین سهم را در مقایسه با سایر استان‌ها دارا بوده‌اند. همچنین ۶۱.۱ درصد از ارزش چک‌های فوق در سه استان تهران (۴۸ درصد)، اصفهان (۷.۱ درصد) و خراسان رضوی (۶ درصد) مبادله شده است کـه بیش‌ترین سهم را در مقایسه با سایر استان‌ها دارا بوده‌اند.

چک‌های وصولی

بیش از ۶ میلیون و ۸۰۰ هزار فقره چک به ارزشی حدود ۱۷۱۱ هزار میلیارد ریال در اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۰ در کل کشور وصول شد که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب ۶.۷ درصد و ۲۹.۵ درصد افزایش نشان می‌دهد. از کل تعداد و مبلغ چک‌های مبادله شده در ماه مذکور به ترتیب ۹۱ درصد و ۸۸.۱ درصد وصول شده است.

درصد تعداد و مبلغ چک‌های وصول شده در فروردین ماه ۱۴۰۰ به ترتیب معادل ۹۱.۸ درصد و ۸۹.۳ درصد و در اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۹ به ترتیب برابر ۸۷.۵ درصد و ۸۷.۷ درصد بوده است. در اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۰، در استان تهران حدود ۲ میلیون فقره چک به ارزشی حدود ۸۳۲ هزار میلیارد ریال وصول شد که از نظر تعداد ۹۱.۶ درصد و از نظر ارزش ۸۹.۲ درصد از کل چک‌های مبادله‌ای وصول شده است.

در ماه مذکور در بین سایر استان‌های کشور، بیش‌ترین نسبت تعداد چک‌های وصولی به کل چک‌های مبادله‌ای در استان، به ترتیب به استان‌های گیلان (۹۳.۳ درصد)، اصفهان و یزد(هر کدام ۹۲ درصد) و مازندران (۹۱.۸ درصد) اختصـاص یافته است و استان‌های کهگیلویه و بویراحمـد (۸۳.۳ درصد)، ایلام (۸۵.۷ درصد) و خراسان شمالی (۸۶.۳ درصد) پایین‌ترین نسبت تعداد چک‌های وصولی به کل چک‌های مبادله شده در استان را به خود اختصاص داده‌اند.

در ماه مورد بررسی در بین سایر استان‌های کشور، بیش‌ترین نسبت ارزش چک‌های وصولی به کل ارزش چک‌های مبادله‌ای در استان به ترتیب به استان‌های گیلان (۹۰.۵ درصد)، اصفهان و زنجان(هر کدام ۸۸.۸ درصد) و البرز، قزوین و گلستان(هر کدام ۸۸.۳ درصد) اختصاص یافته است و استان‌های سیستان و بلوچستان و کهگیلویه و بویراحمد (هر کدام ۸۲.۹ درصد)، اردبیل (۸۳.۱ درصد) و کردستان (۸۳.۳ درصد) کم‌ترین نسبت ارزش چک‌های وصولی به کل ارزش چک‌های مبادله شده در استان را به خود اختصاص داده‌اند.

چک‌های برگشتی

بیش از ۶۷۰ هزار فقره چک به ارزشی حدود ۲۳۲ هزار میلیارد ریال در اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ در کل کشور برگشت داده شده است که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب ۱۷.۸ درصد و ۴۶.۳ درصد افزایش نشان می‌دهد. از کل تعداد و مبلغ چک‌های مبادله شده در ماه مذکور به ترتیب ۹ درصد و ۱۱.۹ درصد برگشت داده شده است. درصد تعداد و مبلغ چک‌های برگشت داده شده در فروردین ماه ۱۴۰۰ به ترتیب معادل ۸.۲ درصد و ۱۰.۷ درصد و در اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۹ به ترتیب برابر ۱۲.۵ درصد و ۱۲.۳ درصد بوده است

در ماه مورد گزارش در استان تهران حدود ۱۸۲ هزار فقره چک به ارزشی بـیش از ۱۰۰ هزار میلیارد ریال برگشت داده شد که از نظر تعداد ۸.۴ درصد و از نظر ارزش ۱۰.۸ درصد از کل چک‌های مبادله‌ای برگشت داده شده است. در ماه مذکور در بین سایر استان‌های کشور، بیشترین نسبت تعداد چک‌های برگشتی به کل چک‌های مبادله‌ای در استان، به ترتیب به استان‌های کهگیلویه و بویراحمد (۱۵.۷ درصد)، ایلام (۱۴.۳ درصد) و خراسان شمالی (۱۳.۷ درصد) اختصاص یافته است و استان‌های گـیلان (۶.۷ درصـد)، اصفهان و یزد (هر کدام ۸ درصد) و مازندران (۸.۲ درصد) پایین‌ترین نسبت تعداد چک‌های برگشتی به کل تعداد چک‌های مبادله شده در استان را به خود اختصاص داده‌اند.

در ماه مورد بررسی در بین سایر استان‌های کشور، بیش‌ترین نسبت ارزش چک‌های برگشتی به کل ارزش چک‌های مبادله شده در استان به ترتیب به استان‌های سیستان و بلوچستان و کهگیلویه و بویراحمد (هر کدام ۱۷.۱ درصد)، اردبیل (۱۶.۹ درصد) و کردستان (۱۶.۷ درصد) اختصاص یافته است و استان‌های گیلان (۹.۵ درصد)، اصفهان و زنجان (هر کدام ۱۱.۲ درصد) و البرز، قزوین و گلستان (هر کدام ۱۱.۷ درصد) کم‌ترین نسبت ارزش چک‌های برگشتی به کل ارزش چک‌های مبادله شده در استان را به خود اختصاص داده‌اند.ارسال نظر

تعداد کاراکتر 0 از 4000