صدور چک از برنامه دستگاه‌های دولتی استان تهران حذف شد

دسته بندی : اقتصاد کلان
۱۴۰۰/۰۳/۳۱
معاون نظارت مالی و رییس خزانه معین اداره‌ کل امور اقتصادی و دارایی استان تهران گفت: صدور چک از گردونه مالی دستگاه‌های دولتی این استان از ابتدای سال ۹۹ حذف شده است.
پایگاه خبری بانک مسکن

به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا به نقل از ایرنا، امیر عباس رضازاده افزود: اکنون تمام خدمات مربوط به جابجایی وجوه در دستگاه های دولتی به صورت الکترونیکی انجام می گیرد و چکی صادر نمی شود.

وی یادآورشد: با تحقق این موضوع، استان تهران در زمینه تحقق خزانه الکترونیکی موفق عمل کرد و این برنامه را در سطح استان به سرانجام رساند. رضازاده اظهارداشت: با تحقق خزانه الکترونیکی و حذف چک، جلوی هر نوع سودجویی و تاخیر در پرداخت ها یا اشتباه در روند جابجایی بدهی ها و مطالبات گرفته شد.

معاون نظارت مالی و رییس خزانه معین اداره‌ کل امور اقتصادی و دارایی استان تهران گفت: پیش از این دستگاه هایی که با وجوه عمومی اداره می شدند، باید به مردم، پیمانکاران و شرکت های طرف حساب دولت، چک می پرداختند که با حذف چک از این فرآیند، تمام پرداخت ها به صورت الکترونیکی انجام می شود.

وی خاطر نشان کرد: اکنون تمام مطالبات و بدهی ها به صورت پایا یا ساتنا به شهروندان، شرکت ها، دستگاه های مربوطه و طرف حساب دستگاه های دولتی پرداخت یا دریافت می شود.

خزانه داری الکترونیک از جمله سیاست های راهبردی وزارت امور اقتصادی و دارایی است که بر اساس آن دستگاه‌های اجرایی در سطح ملی و استانی و بخش های مختلف مالی در سطح کشور از طریق سامانه های الکترونیکی به خزانه کل متصل می شوند.


کلید واژه ها


ارسال نظر

تعداد کاراکتر 0 از 4000