هیبنا گزارش می دهد

خبر خوب برای سازنده‌های مسکن در ۱۴۰۰

سیاست‌های اعتباری بانک مسکن و برنامه‌های طراحی شده در این زمینه، حاوی یک خبر خوب برای سازنده‌ها و عرضه‌کنندگان واحدهای مسکونی است.
پایگاه خبری بانک مسکن

به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن –هیبنا، مطابق با برنامه‌ها و سیاست‌های ابلاغی بانک مسکن در سال 1400، امسال، توجه ویژه‌ای به سازنده‌های واحدهای مسکونی نسبت به سال‌های قبل معطوف خواهد شد و تصمیمات اتخاذ شده در این زمینه حاوی خبر خوش برای سازنده‌ها وسمت عرضه آپارتمان در مناطق مختلف کشور است.

بنا بر اعلام بانک مسکن، در سال 1400 اولویت پرداخت تسهیلات در بخش مسکن با بخش عرضه خواهد بود. به این معنا که در سال جاری مطابق با سیاست‌های در نظر گرفته شده در حوزه اعتبارات و تسهیلات، تسهیلات در بخش مسکن با اولویت بخش ساخت و عرضه واحدهای مسکونی پرداخت می‌شود.

بانک مسکن در راستای اجرای سیاست‌های اعتباری خود در سال 1400 اولویت اول خود در حوزه پرداخت تسهیلات را به تامین مالی فرآیند ساخت واحدهای مسکونی معطوف کرده است تا از این طریق دو تکلیف، وظیفه و ماموریت اصلی خود در حوزه تامین مالی بخش مسکن را به انجام برساند.

پرداخت تسهیلات به حوزه ساخت و عرضه مسکن در حالی به عنوان اولویت برنامه‌های تسهیلات دهی بانک مسکن در سال جاری معرفی شده است که این بانک با این اقدام دو هدف عمده را دنبال خواهد کرد.

همواره بانک مسکن کمک به تامین مالی بخش ساخت مسکن را به عنوان یک تکلیف اجتماعی در حوزه توانمندسازی مسکن از مسیر افزایش عرضه واحدهای مسکونی و رفع نیاز سازنده‌ها به منابع مالی تا حد امکان دنبال کرده و می‌کند. در سال جاری نیز این موضوع نه تنها اهمیت خود را حفظ کرده است بلکه در راستای سیاست‌های کلی و کلان متولی بخش مسکن از اهمیت ویژه‌ای در قیاس با دوره‌های زمانی مشابه برخوردار شده است. از این رو بانک مسکن در وهله اول در راستای عمل به وظیفه و تکلیف اجتماعی خود برای تامین مسکن آحاد جامعه، تسهیلات دهی در حوزه ساخت و ساز واحدهای مسکونی را در اولویت برنامه‌های پرداخت تسهیلات در سال 1400 قرار داده است.

از سوی دیگر، عمل به تکلیف در حوزه تامین مالی ساخت وساز از منظر اقتصادی و کمک‌رسانی مالی به سازنده‌ها به عنوان یکی از مهمترین صنوف تولید‌کننده در کشور، از دیگر ماموریت‌های بانک مسکن در این زمینه محسوب می‌شود. در واقع بانک مسکن هم در راستای عمل به تکلیف اجتماعی و هم در راستای کمک به فرایند ساخت مسکن اولویت خود در بخش تسهیلات را به این موضوع اختصاص داده است.

بر این اساس، سیاست‌های اعتباری در سال جاری در تمام حوزه‌ها از جمله حوزه ساخت و ساز قابل مقایسه با سیاست‌های سال‌های قبل نیست و تا حد زیادی بهبود یافته است.
این موضوع برای سازنده‌ها و سمت عرضه مسکن که در سال‌های اخیر به دلیل رکود بازار معاملات مسکن با مشکلات تامین مالی مواجه شده‌اند از اهمیت قابل توجهی برخوردار است و می‌تواند در افزایش تقاضا برای ساخت و عرضه مسکن موثر ومفید واقع شود.

این در حالی است که بانک مسکن بنا دارد از این طریق به نیاز سمت تقاضای مسکن نیز با تقویت سمت عرضه و افزایش عرضه مسکن به جامعه، به نحو موثرتری پاسخ دهد. چرا که حمایت مالی و تسهیلاتی از ساخت مسکن و عرضه جدید منجر به تعدیل قیمت‌ها و سطح عرضه و تقاضای مسکن در جامعه می‌شود.


کلید واژه ها


ارسال نظر

تعداد کاراکتر 0 از 4000