مدیرعامل بانک مسکن خبر داد:

افزایش سقف تسهیلات نوسازی در بافت فرسوده

سقف تسهیلات نوسازی در مناطق بافت فرسوده به 300 میلیون تومان افزایش یافت.
پایگاه خبری بانک مسکن

محمود شایان در گفتگو با پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا،گفت:به دنبال انعقاد قرارداد عاملیت فی مابین شرکت بازآفرینی شهری ایران و بانک مسکن و با عنایت به رویکرد نوسازی و بهسازی محلات هدف در بافت فرسوده شهری و ایجاد مشوق ها و امتیازات ویژه در پلاک های فرسوده شهری،سقف تسهیلات نوسازی در این مناطق به 300 میلیون تومان افزایش یافت.

شایان در این خصوص گفت:سازندگان حرفه ای که بخواهند با استفاده از فناوری های نوین برای ساخت واحد مسکونی در مناطق بافت فرسوده تهران و کلانشهرها اقدام کنند می توانند علاوه برتسهیلات 120 میلیون تومان تسهیلات بافت فرسوده با نرخ 9 درصد، در صورت وجود اعتبار از محل منابع بدون سپرده بانک تا سقف 100 میلیون تومان با نرخ سود 18 درصد و80 میلیون تومان از محل اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن(اوراق ممتاز) با نرخ سود 16 درصد استفاده کنند.

وی افزود:سقف تسهیلات نوسازی برای سازندگان غیرحرفه ای که بخواهند در شهر تهران و کلان شهرها و با استفاده از فناوری های نوین اقدام به ساخت واحد مسکونی کنند؛270 میلیون تومان تعیین شده است.120 میلیون تومان تسهیلات بافت فرسوده با نرخ 9 درصد،80 میلیون تومان از محل تسهیلات بدون سپرده بانک با نرخ 18 درصد و در نهایت 70 میلیون تومان از محل اوراق ممتاز با نرخ 16 درصد که مجموع این سه تسهیلات مشارکت مدنی رقم کل تسهیلات را به 270 میلیون تومان می رساند.

مدیرعامل بانک در پایان گفت :افزایش سقف این تسهیلات، صرفاً مشمول قراردادهای تسهیلات جدید می شود و بدیهی است در صورتی که پیش نویس قرارداد تسهیلاتی توسط شعبه صادر ولی قرارداد رسمی مشارکت مدنی در دفترخانه منعقد نشده است، امکان بهره مندی از تسهیلات مذکور مشروط به وجود هزینه ی باقی مانده، فراهم می باشد.ارسال نظر

تعداد کاراکتر 0 از 4000