همایش فصلی مدیریت شعب استان زنجان

افزایش تعامل سازمانی، برطرف کردن متعارف درخواستهای متقاضیان و مشتریان، ایجاد اعتماد بین مشتریان، تکریم ارباب رجوع و مشتری مداری از اهم راهکارهای جذب مشتریان و تبدیل متقاضیان تسهیلات به مشتریان دائمی می باشد.
پایگاه خبری بانک مسکن

به گزارش خبرنگار استانی پایگاه خبری بانک مسکن -هیبنا، سلمان داشاد مدیر شعب استان در همایش فصلی روسای شعب و دوایر مدیریت که به منظور بررسی راهکارهای ایجاد ارتباط با ارباب رجوع و مشتریان برگزار شد، عنوان کرد:افزایش تعامل سازمانی، برطرف کردن متعارف درخواستهای متقاضیان و مشتریان، ایجاد اعتماد بین مشتریان، تکریم ارباب رجوع و مشتری مداری از اهم راهکارهای جذب مشتریان و تبدیل متقاضیان تسهیلات به مشتریان دائمی می باشد.

مدیر شعب استان زنجان با اشاره به اینکه یکی از دلایل ایجاد نارضایی مشتریان، انتقال نادرست اطلاعات بانکی به مشتریان است، ابراز داشت : بروزرسانی اطلاعات کارکنان نسبت به بخشنامه ها، دستورالعمل ها، سبد محصولات و طرحهای بانک، مهمترین مولفه در امر بازاریابی می باشد که علاوه بر اطلاع رسانی دقیق دانش بانکی به مشتریان، موجب آگاهی ارباب رجوع از روند و فرایندهای ارائه خدمات در بانک خواهد شد.

وی افزود: با مشارکت جمعی، ارتباط موثر، تکریم و تعامل مناسب با ارباب رجوع با رویکرد مشتری مداری می توان قله اهداف متعالی را فتح کرد. لذا تمامی کارکنان در این مهم نقشی اساسی داشته و باید ضمن افزایش دانش بانکی نسبت به جذب مشتریان بالقوه و بالاخص تبدیل متقاضیان تسهیلاتی به مشتریان دائمی بانک، تلاش مستمر بعمل آید.

مدیر شعب استان در ادامه این مبحث اظهار داشت : مشتریانی که تنها برای پرداخت اقساط به شعب بانک مسکن مراجعه می کنند باید به مشتریان دائمی تبدیل شودند که در این رابطه باید علاوه بر شناسائی دقیق و صحیح بدهکاران مالی و تسهیلاتی چه از لحاظ توانائی بازپرداخت اقساط و چه ازلحاظ سابقه تسهیلات بانکی در هنگام تشکیل پرونده برای کاهش هرچه بیشتر مطالبات معوق در جهت جذب منابع بالاخص در بخش صفر درصدی تلاش موثر بعمل آید.

داشاد تاکید کرد : ایجاد انگیزه بین کارکنان، خلق حساسیت برای امورات و عملیات بانکی، ایجاد حس مسوولیت، ارزش گذاری به موقعیت شغلی کارکنان، اطلاع از وضعیت زندگی کارکنان، استفاده از توان کارکنان و مشارکت دادن آنان در موقعیت های شغلی بانک در جهت نیل به اهداف عالیه بانک بسیار موثر خواهد بود و به همین منظور خواستار بذل توجه روسای شعب به این مهم شد.

وی افزود : ایده های خلاقانه کارکنان توانمند و مستعد در طرحهای متنوع بانک بسیار حائز اهمیت می باشد که در این خصوص و در جهت افزایش بهبود سطح فعالیت ها، تشویق و ترغیب کارکنان را خواستار شد.ارسال نظر

تعداد کاراکتر 0 از 4000