نشست مشترک بانک مسکن و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی

این نشست با حضور ایمانی،مدیر شعب بانک مسکن و مهندس بدلی،مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی آذربایجان غربی و معاونتهای ذیربط بمنظور تسهیل و تسریع در توزیع و پرداخت تسهیلات مسکن روستایی در محل بنیاد مسکن استان برگزار شد.
پایگاه خبری بانک مسکن

به گزارش خبرنگار استانی پایگاه خبری بانک مسکن -هیبنا،این نشست با حضور ایمانی،مدیر شعب بانک مسکن و مهندس بدلی مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی آذربایجان غربی و معاونتهای ذیربط به منظور تسهیل و تسریع در توزیع و پرداخت تسهیلات مسکن روستایی در محل بنیاد مسکن استان برگزار شد.
ایمانی،مدیر شعب بانک مسکن جهت تسریع در روند پرداخت تسهیلات مسکن روستایی و طرح اقدام ملی ابراز امیدواری کرد و افزود: بانک مسکن آماده همکاری مناسب در این زمینه می باشد و گسترش بیش از پیش همکاری و تعامل فی مابین حتما در تسریع اجرای این طرحها تاثیرگزار بوده و انتظار می رود بنیاد مسکن نیز منابع خود را در بانک مسکن متمرکز شده و پیمانکاران خود را جهت استفاده از خدمات بانک مسکن از جمله خدمات ضمانت نامه ایی به شعب بانک راهنمایی کنند.

در ادامه مهندس بدلی گزارشی از عملکرد بنیاد مسکن استان در زمینه بهسازی و مقاوم سازی مساکن روستایی با استفاده از تسهیلات طرح ویژه و افزایش سقف فردی تسهیلات یاد شده ارایه و از خدمات بانک مسکن در این بخش قدردانی کرد و همچنین از آمادگی مجموعه بنیاد مسکن در گسترش همکاری،کمک و تسهیل در وصول مطالبات روستایی و سوق دادن پیمانکاران جهت تمرکز منابع خود و استفاده از خدمات بانک مسکن علی الخصوص صدور ضمانتنامه خبر داد.

در این نشست همچنین مقرر شد از واحد های احداثی مسکن محرومین استان بازدید بعمل آید.


کلید واژه ها


ارسال نظر

تعداد کاراکتر 0 از 4000